Alle håndballklubbene fikk eliteserielisens

Men Storhamar trekkes fire poeng.

||| Håndballforbundet har gitt samtlige 24 klubber ny eliteserielisens, men Storhamar har fått fire poeng i trekk.

Årets lisensbehandling viser en samlet forbedring av eliteserieklubbenes økonomiske helsetilstand.

Som tidligere år er det fortsatt til dels store variasjoner i klubbene hva omsetning, driftsresultat og egenkapital angår.

Når det gjelder Storhamars eliteserielisenssøknad var det knyttet usikkerhet til utfallet av behandlingen fordi regnskapstallene ved årsskiftet viste negative tall i en størrelsesorden som oversteg grensen for at klubben skulle innstilles til lisens.

I sin behandling av Storhamars søknad, valgte Forbundsstyret å følge den etablerte praksisen på området.

Det innebærer at den økonomiske utvikling etter nyttår tillegges vekt med hensyn til å tildele lisens eller ikke. Dermed ble Storhamar tildelt en betinget «Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk».

Det innebærer at klubben innen 15. september kan framlegge regnskap per 31.08.2010 som viser driftsoverskudd.

En ytterligere konsekvens for Storhamar er at klubben ikke får anledning til å delta i europacupen i sesongen 2010/2011.

(NTB)