Alsgaard blir bonde?

Thomas Alsgaard har søkt om fritak for boplikt for gårdsbruket sitt i Sør-Trøndelag, men fylkesmannen ser ingen grunn til å frita VM-håpet fra å bebo gården.

Alsgaard kjøpte gårdsbruket Sydmark i Roan kommune for to år siden. Da han kjøpte bruket var det et vilkår at han skulle bosette seg der innen ett år - det gjorde han ikke. I fjor ba fylkesmannen om en redegjørelse for Alsgaards planer med bruket. Langrennsesset valgte å søke om fritak fra boplikten.

Kommunestyret i Roan anbefalte søknaden innvilget med hensyn til Alsgaards idrettskarriere, men fylkesmannen deler ikke kommunepolitikernes syn.

- Eiendommen har slike ressurser at den bør være bebodd av eieren, sier fylkesmannen ifølge Adresseavisen.

Thomas Alsgaard oppga gårdsdrift og sauehold som formål da han kjøpte gården og var villig til å forplikte seg til å bosette seg på gården i løpet av ett år.

- Dersom søkeren hadde opplyst at han ikke hadde til hensikt å tilflytte og drive eiendommen, ville det neppe blitt innstilt på konsesjon, bemerker fylkesmannen ifølge avisa.

Thomas Alsgaard var ikke tilgjengelig for kommentar i dag tidlig.

(Dagbladet.no)