Alt for å få med Oslo

IOC gir arrangøren av vinter-OL 2022 mer enn 2 milliarder ekstra. Nå gjelder det å redde tilliten i Vest-Europa.

FORANDRER IOC:  Thomas Bach er i ferd med å forandre den olympiske bevegelsen, og ser Oslo som en del av den planen. Her med FNs generalsekretær Ban Ki.moon. Etter at IOC og FN i våres inngikk en samarbeidsavtale åpnet de to et sportssenter i Port au Prince på Haiti finansiert med IOCs stadig økende overskudd. FOTO: AFP PHOTO/Hector Retemal.
FORANDRER IOC: Thomas Bach er i ferd med å forandre den olympiske bevegelsen, og ser Oslo som en del av den planen. Her med FNs generalsekretær Ban Ki.moon. Etter at IOC og FN i våres inngikk en samarbeidsavtale åpnet de to et sportssenter i Port au Prince på Haiti finansiert med IOCs stadig økende overskudd. FOTO: AFP PHOTO/Hector Retemal.Vis mer

OSLO-OL er blitt en symbolsak for IOC-president Thomas Bach. Ikke fordi han nødvendigvis vil gi vinter-OL til Norge etter at Oslo i juli overlegent vant den sportslige evalueringen mot konkurrentene Beijing og Almaty, men fordi mangel på vestlige søkerbyer til vinterlekene 2 022 viser hvordan hele den olympiske bevegelsen er avhengig av en total fornyelse.

Det er grunnen til at Oslo-OL nå loves økt økonomisk støtte:

•• Den direkte IOC-betalingen til lekene økes med over to milliarder til rundt 6,3 milliarder kroner.

IOC sin direkte støtte ligger inne i OL-budsjettet med 3,77 milliarder kroner, og har vært med i det regnestykket som har estimert statens nettobidrag til lekene til 21,6 milliarder. Denne overraskende ekstra inntekten innebærer at det statlige bidraget til Oslo 2 022 reduseres til noe over 19 milliarder kroner.

DEN nye pengestøtten til arrangørbyene er en konkret følge av Bach sitt forsøk på å reformere bevegelsen. Først og fremst vil han styrke IOCs mulighet til å drive et helhetlig, globalt idrettsarbeid. Det var bakgrunnen for at IOC og FN i vår inngikk en samarbeidsavtale om å bruke sport som sosialt verktøy. Siden da har Bach og FNs generalsekretær Ban Ki-Moon frontet idrett sammen.

I dette arbeidet har det hastet å snu den voksende motviljen mot OL i Vest-Europa, og Bach har på kort tid skaffet penger til å gjøre det. De siste månedene har han undertegnet langsiktige TV-avtaler for USA, Japan og Australia med salg av rettigheter delvis fram til lekene i 2032. Det gir IOC inntekter på rundt 54 milliarder kroner. Sammen med nye store sponsoravtaler gjør dette den olympiske bevegelsen mer velfødd enn noen gang.

Men vi vesteuropere har altså mistet appetitten.

I FLERE lokale politiske beslutninger og valg har byer som Bern, Wien, München, Krakow og Stockholm sagt nei til å søke om OL. Oslo sa ja i fjor høst, men de norske meningsmålingene gjennom sommeren har vist en stabil OL-motstand på omtrent 60 prosent av befolkningen. Det meste av denne vesteuropeiske skepsisen til å arrangere lekene er basert på historisk vill pengebruk og mistillit til den internasjonale olympiske komite (IOC).

For nyvalgte Thomas Bach med hans tyske kulturbakgrunn har dette lenge vært en hovedutfordring for den olympiske bevegelsen. Det er Bach selv som nå dytter på for raske forandringer. I beste fall så fort at opinionen i Norge snur og Stortinget i høst vedtar å garantere for vinter-OL 2022. Han har ikke lyst til å vente på at IOC i desember rent formelt vedtar endringene i søkerprosessen, den såkalte "Agenda 2020".

DERFOR var det ingen proffe olympiske sminkere på plass i IOC-hovedkvarteret i Lausanne da Bach sist måned holdt evalueringsmøte for søkerne til vinterlekene 2 022. Disse internasjonale konsulentene har i årtier drevet opp konkurransen søkerne imellom. Nå hadde IOC-presidenten forsiktig fortalt de tre gjenværende OL-søkerne at slike proffe hjelpere heretter ble sett på som usmakelig, og det vinket holdt:

•• Stadig tydeligere former Thomas Bach den olympiske bevegelsen i sitt bilde.

Det har allerede gitt en radikal endring av forholdet mellom IOC og hver enkelt søkerby.

MØTET startet med at bevegelsens mektige generalsekretær Gilbert Felli la alt ansvaret for OL sin synkende popularitet i Europa på IOC selv:

- Vi har mistet gode søkerbyer for vinter-OL 2022 på grunn av IOC sitt dårlige rykte. Det må vi lære av, sa Felli, og forklarte at disse  olympiske konsulentene nå var uønsket fordi de bare økte avstanden og usikkerheten mellom søkerne og IOC.

Så fulgte Thomas Bach selv opp med en strategi for hvordan de vestlige demokratiene igjen skal få lyst til å arrangere OL:

- Vi må forklare systemet vårt bedre og organisere OL bedre. Det innebærer at vi må være åpne om søkerprosessen helt fra start, samtidig som vi forklarer forskjellen på gjennomføringsbudsjett og totalbudsjett, sa Bach.

HER ble Bach direkte utfordret av en av sine egne reformkomiteer. En gruppe fra eks-søkerne i Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike leverte en omfattende innstilling som ba IOC selv være helt konkrete om de enkelte vertbyenes arrangementkostnader.

Det må bli en naturlig konsekvens av IOC-presidentenes egen vektlegging av forskjellen mellom hva det koster å gjennomføre selve lekene og alle de ekstra investeringene som de enkelte OL-byene og landene gjør i forbindelse med arrangementet.

For eksempel fortalte OL-komiteen i Sotsji nylig at selve vinterlekene deres ga et overskudd på  noe over 1,2 milliarder kroner. Disse midlene er nå blitt overført til ulike sportsanlegg -og aktiviteter landet rundt.

Det komiteen derimot ikke fortalte, var at den seinest i desember i fjor fikk tilført det dobbelte av dette overskuddet fra den russiske staten. Uansett står regnskapet for selve OL; omtrent 13 milliarder kroner, i kontrast til de rundt 300 milliardene kronene som Putin og hans Russland investerte på vei, jernbane og hotellbygging i Sotsji-regionen.

HISTORISK har de siste olympiske arrangørene kommet ut av selve arrangementene sine i økonomisk balanse. Også canadiske  Vancouver som bygget i høykonjunktur og arrangerte under det internasjonale finanskrakket, endte i null. Det som kostet der var ny infrastruktur; altså det som provinsen og nasjonen betalte utenom.

Det er denne forskjellen mellom gjennomføringsbudsjett og nasjonale investeringer som IOC naturlig nok ønsker å fremheve ved å gi to ekstra milliarder til 2022-arrangøren, samtidig som de viderefører ordningen med at IOC drifter all TV-produksjon og selv betaler reise, innkvartering og mat for alle sine egne.

Thomas Bach vil vise at akkurat det å avholde de olympiske konkurransene ikke behøver å være så dårlig butikk, bare IOC selv klarer å leve opp til sin nye ambisjon om forme lekene etter søkerbyenes egne ambisjoner med OL.

Men mest av alt er dette et forsøk på å hindre at også Oslo faller fra.