Anja har svart forbundet

I går fikk domskomitéen i Norges Håndballforbund Anja Andersens forklaring i dommer-saken. Hun ble anmeldt av dommerkomiteens leder Terje Anthonsen etter at hun ikke ville spille en cupkamp under ledelse av Bjørn Erik Børresen.

Etter det Dagbladet erfarer, baserer Anja Andersens forklaring seg på to hovedargumenter mot anmeldelsen:

  • Terje Anthonsens påstand om at hun nektet å spille cupkampen er uriktig, hevder Anja.
  • Anja Andersen har snakket ut med Bjørn Erik Børresen, som dommerkomiteens leder anser som den fornærmede i saken. Hun hevder å ha et problemfritt forhold til dommeren etter samtalen.

I forklaringen heter det at hun ba trener Frode Kyvåg om å slippe å spille, fordi hun på grunn av tidligere erfaringer med dommer Børresen ikke ville ha mer bråk.

Bækkelagets ledelse gikk etter en diskusjon med Anja med på at hun sto over kampen.

- Vi er dermed helt ferdig med saken. Jeg kan tenke meg at Anja maksimalt får en irettesettelse. Men jeg tviler på om hun godtar den, sier Bækkelagets trener Frode Kyvåg.

Domskomiteens leder Martin Grinvold sier til Dagbladet:

- Vi skal behandle saken og fatte et vedtak på et møte 5. november.