Anker ikke Strand-frikjennelsen

Påtalenemnden har besluttet at de ikke vil anke frikjennelsen av Follo-spilleren Andreas Strand.

Strand testet positivt på cannabis, men ble frikjent 11. oktober.

– Dette er positivt. Vi tar dette til etterretning og er veldig fornøyd med det, sier Strands forsvarer Terje Scavenius til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Beslutningen er tatt etter en helhetsvurdering av faktum. Faktum var et springende punkt i saken, sier prosessfullmektig for påtalenemnden, Niels Kiær, til ANB.

Antidoping Norge meldte etter at Strand ble frikjent at de ville oversende dommen til Verdens antidopingbyrå (WADA) som også har mulighet for å anke dommene inn for både Appellutvalget og Idrettens Voldgiftsrett (CAS) dersom de finner grunn for det.

(ANB)