Anmelder det gamle idrettsstyret

NIF anmelder hele det gamle idrettsstyret.

Det ble utfallet etter at det nye idrettsstyret sluttbehandlet saken onsdag.

Sentralt i grunnlaget for anmeldelsen står en juridisk utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche som konkluderer med at det fra idrettsstyrets side ble begått brudd på idrettens eget lovverk i perioden fra 1999 til 2003.

– De mener at det er tre forhold som er i strid med regelverket, og derfor har vi valgt å anmelde det tidligere idrettsstyret til domsutvalget, sier idrettspresident Karl Arne Johannessen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Saken er nå avsluttet fra det nye idrettsstyrets side.

– Ja, nå er det opp til domsutvalget. De vil nå begynne på sitt arbeid, men det er usikkert når en endelig avgjørelse vil komme, sier Johannessen.

Domsutvalget avgjør

Også tidligere generalsekretær Egeberg er anmeldt. Et medlem av idrettsstyret fra 1999 omfattes derimot ikke av anmeldelsen. Det gjelder Svein Erik Stiansen, som gikk ut av styret i 2000.

Idrettsstyret legger i anmeldelsen hovedvekt på det tidligere styrets gjennomføring av økonomistyringen i den aktuelle perioden.

ANMELDT: Tidligere generalsekretær Ivar Egeberg og tidl. idrettspresident Kjell O. Kran. Foto: SCANPIX
ANMELDT: Tidligere generalsekretær Ivar Egeberg og tidl. idrettspresident Kjell O. Kran. Foto: SCANPIX Vis mer

– Idrettsstyret hadde slått fast på et tidlig tidspunkt i 2001 at organisasjonen hadde en negativ bunnlinje, men framla i fjor et regnskap med en negativ egenkapital på 45 millioner kroner, sier idrettspresident Johannessen.

– Arntzen de Besche framhever også de to avtalene som var inngått – om garantier for TV-plakater og garantier overfor tennisforbundet. Disse ble ikke styrebehandlet, men inngått av den tidligere generalsekretæren, tilføyer han.

Idrettsstyret har valgt å ikke ta stilling til de enkelte medlemmers rolle i saken. Det blir det nå opp til domsutvalget å gjøre.

Trakk seg 

Det gamle idrettsstyret fremla i fjor en negativ egenkapital på utrolige 45 millioner kroner. I kjølvannet ble det avdekket en rekke kritikkverdige forhold rundt økonomistyringen i organisasjonen.

Idrettspresident Kjell O. Kran og generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Ivar Egeberg, valgte å trekke seg da de negative tallene ble avslørt.

Senere ble det utarbeidet en egen granskingsrapport om økonomiforvaltningen i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i perioden 1999-2003. Hovedkonklusjonen i rapporten, som ble lagt frem rett før jul i fjor, var at det hadde vært en grunnleggende systemsvikt i NIF siden 2001.

– Det har vært en krevende sak for oss, og vi har lagt vekt på å være grundig. Vi har prøvd å bistå Arntzen de Besche så godt vi har kunnet, og vi har vært veldig opptatte av at denne saken skulle behandles etter regelverket, sier Johannessen.


(ANB)