FORHØRTE SEG: Petar Vukicevic har overfor Dagbladet bekreftet at han forhørte seg om forbudte stoffer fra 2001 - 2003. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
FORHØRTE SEG: Petar Vukicevic har overfor Dagbladet bekreftet at han forhørte seg om forbudte stoffer fra 2001 - 2003. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Antidoping Norge: «Har ikke funnet grunnlag for at e-postene er manipulerte»

De beskriver en avansert dopingmetode, sier Antidoping Norge - men henlegger saken som foreldet.

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Påtalenemnda i Antidoping Norge har sittet i møte siden 15-tida i ettermiddag, etter at de siden november i fjor har gjennomført avhør av et 40-talls personer i saken.

Nå har nemnda offentliggjort sitt vedtak i en pressemelding. Der står det at den profilerte friidrettstreneren slipper straff - men Antidoping Norge tror ikke på Vukicevics påstander om at innholdet i kontroversielle e-poster fra 2001 - 2003 er manipulert av ekskona hans.

Norges friidrettsforbund har ikke villet avgjøre om de skulle forlenge trenerens kontrakt eller ikke - men det er varslet en pressekonferanse på Ullevaal Stadion klokka 1730, der både friidrettspresident Svein Arne Hansen og Anstein Gjengedal - leder av påtalenemnda i Antidoping Norge - skal være til stede.

Her er pressemeldinga i sin helhet:

«Påtalenemnden i Antidoping Norge har i dag behandlet en sak mot en friidrettstrener. Det er gjennom undersøkelsene ikke funnet grunnlag for forhold innenfor foreldelsesfristen som innebærer brudd på dopingbestemmelsene. Påtalenemnden har ikke funnet grunnlag for at e-postene er manipulerte, men tar ikke standpunkt til om det er begått brudd på bestemmelsene om doping på grunn av foreldelsen.

Denne saken ble første gang behandlet i Påtalenemnden i november 2011. Den gang ble saken henlagt på grunn av foreldelse. WADA (verdens antidopingbyrå) ble rutinemessig orientert, og vurderte saken på samme måte.

I november 2012 tok Antidoping Norge saken opp igjen etter at det framkom nye opplysninger i media, og etter anmodning fra Norges idrettsforbund (NIF) om å vurdere opplysninger om at en trener kan ha brutt Norges idrettsforbunds bestemmelser om doping. Som grunnlag for opplysningene ble det vist til e-postkorrespondanse som den aktuelle treneren var delaktig i, i perioden 2001-2003. E-postkorrespondansen beskriver et avansert dopingregime med bruk av testosteron og veksthormon.

Antidoping Norge har i sammenheng med undersøkelsene gjennomført en rekke intervjuer og samtaler. Det er etter samtykke fra utøvere også innhentet analyseresultater fra legebesøk. Treneren har anført at den fremlagte e-postkorrespondansen fra 2001 til 2003 helt eller delvis er manipulert.

Det er gjennom undersøkelsene ikke funnet grunnlag for forhold innenfor foreldelsesfristen som innebærer brudd på dopingbestemmelsene. Påtalenemnden har ikke funnet grunnlag for at e-postene er manipulerte, men tar ikke standpunkt til om det er begått brudd på bestemmelsene om doping på grunn av foreldelsen.

Vedtak:
Påtalenemnden i Antidoping Norge henlegger saken da det ikke er funnet bevis for forhold som innebærer brudd på bestemmelsene innenfor foreldelsesfristen.

Friidrettstreneren er underrettet om vedtaket.

Norges friidrettsforbund (NFIF) og Norges idrettsforbund (NIF) er underrettet om vedtaket.»

Saken har vært en pionerøvelse for Antidoping Norge, da den er første gang dopingjegerne har tatt i bruk politimetoder i form av avhør og innhenting av opplysninger på bred front - og ikke bare forholdt seg til hvorvidt det finnes en positiv dopingprøve eller ikke. Saken har imidlertid vært svært utfordrende for nemnda, i og med at det aldri har vært tvil at om at opplysningene stammer fra 2001 til 2003 (se faktaboks) formelt sett er foreldet.

Treneren sendte også selv ut en pressemelding i ettermiddag, der han sier han er lettet:

— Det er ikke overraskende at saken nå er henlagt siden Petar Vukicevic hele tiden har hevdet at han ikke har hatt befatning med doping, sier Petars advokat Vidar Strømme i pressemeldinga.

«Enda viktigere enn at saken er henlagt, er at Antidoping Norge heller ikke har funnet noe å kritisere eller sette fingeren på til tross for at dette er den mest omfattende undersøkelsen av dopinganklager som er foretatt i Norge». Strømme fortsetter:

«Petar Vukicevic, Friidrettsforbundet og Antidoping Norge har alle vært klare på at det burde være åpenhet rundt saken og at om kritikkverdige forhold ble påvist, så burde det komme frem eller i motsatt fall at saken måtte legges endelig til side.»

«Det fremgår at Antidoping Norge har hatt samtaler med en stor mengde personer, uten at dette har medført konstatering av noe uheldig forhold. Det fremgår også at det er innhentet nye blodprøver uten at det har medført noe funn som er verdt å viderebringe».

«Det fremgår også at man ikke har kunnet konkludere med om de omtalte epostene er ekte eller manipulerte, noe som vel lenge har vært klart».