Avgjør med nullinnsikt

Uten å ha lest ett dokument og uten overhodet å ha kunnskap om saksforberedelsen, blir trolig 77-åringen Jan Staubos stemme avgjørende for hvem som skal få status som nasjonalanlegg for ski. Og han går inn for deling - stikk i strid med myndighetenes og Idrettsforbundets krystallklare forutsetning.

Uansett utfall er Idrettsstyrets behandling en skandale og en parodi.

Det kan settes store spørsmålstegn ved habilitet, redelighet og innsikt i saken for flere av dem som går inn for en tredeling av nasjonalanleggene.

Ikke lest ett papir

Blant annet fordi det under hele prosessen var full enighet om ett slikt anlegg.

Men Jan Staubo har altså bestemt seg for det motsatte - selv om han overfor Dagbladet innrømmer at han overhodet ikke har kunnskap om saken.

- Jeg har ikke lest et eneste papir, jeg, sier Staubo om en sak som har vært behandlet i Idrettsforbundet, særforbundene, i utvalg og utallige høringsinstanser i fire år.
Forrige gang saken var oppe i norsk idretts høyeste organ, var IOC's Gerhard Heiberg tungen på vektskåla. Men også IOC-kollega Staubo går hardt inn for en tredeling mellom Oslo, Lillehammer og Trondheim.

- Jeg går inn for deling, fordi et såkalt nasjonalanlegg ikke vil ha noen betydning når vi søker VM: Da er det ett anlegg som teller...

- Har du møtt i Idrettsstyret før?

- Ja.

Sier Staubo, som tar feil: I Idrettsstyret har han ikke vært siden 1966.

Kjenner ikke lista

Staubo visste ikke engang hva som sto på Idrettsstyrets saksliste før vi fortalte ham det.

Men da var saken klar:

- Saken er så viktig at jeg må stemme. Og jeg går inn for deling.
Heiberg og Staubo er de to eneste som ikke er valgt inn i idrettsstyret, men håndplukket av Juan Antonio Samaranch & co. da NIF og Norges Olympiske Komité ble slått sammen i 1996.

Et samlet Idretts-Norge ble tvunget til å godta Samaranch-diktatet.

I morgen fortsetter Idrettsstyrets skandalebehandling av nasjonalanleggssaken. Og Samaranchs forlengede arm inn i norsk idretts høyeste organ, Jan Staubo (77), kan bli tungen på vektskåla i valget mellom Oslo, Trondheim og Lillehammer.

Dagbladets opptelling viser sju eller åtte for tre-deling, seks eller sju for ett anlegg.

Mange spørsmål

Men det stilles flere spørsmål:

  • Skal de håndplukkede ikke-valgte IOC-representantene Staubo og Heiberg ha avgjørende stemmer i en demokratisk organisasjon?
  • Skipresident Jan Jensens habilitet er en av årsakene til at saken tas opp igjen på styremøtet i morgen. Onsdag fant NIFs lovutvalg at skipresident Jensen var habil fordi «det forutsettes» at Ski-Jensen i «idrettsstyret stiller med et åpent sinn og ikke bare er representant for ski, men for hele Idretts-Norge».
  • Skal de ansattes representant, Hilde Oftedal, ha den avgjørende stemme i et sentralt idrettspolitisk spørsmål?
  • Liv Røe er fra Follebu i Oppland. Hun formulerte vedtaket om tredeling, og ble valgt inn i idrettsstyret etter forslag fra Oppland Idrettskrets - der Lillehammer er «hovedstad».