Avslag for Brann og Stabæk

Brann må øke antall sitteplasser, mens Stabæk må fikse flomlysene.

Flere klubber fikk pålegg om utbedringer, spesielt innenfor området infrastruktur, da søknadene ble behandlet i Klubblisensnemnda.

Brann fremmet klage på vedtaket som påla klubben å øke antall sitteplasser. Brann mente publikumstallet for 2002 måtte ligge til grunn for beregningen, og at det dermed var tilstrekkelig med sitteplasser på stadion.

Klagenemnda oppfattet det slik at det skal legges til grunn gjennomsnittlig tilskuertall for 2003 når lisensen skal gis for 2004. Det var da åpenbart for Klagenemnda at Brann har for få sitteplasser i forhold til regelen i lisenshåndboken.

Stabæk fremmet klage til Klagenemnda på vedtaket vedrørende pålegg om flombelysning på Nadderud. Stabæk mente at installasjon av flombelysning vil være uforholdsmessig kostnadskrevende, i og med at det foreligger konkrete planer om å flytte til Fornebu.

Klagenemnda viste til at Forbundsstyret tidligere avslo Stabæks søknad om dispensasjon fra kravet om flomlys: «Det gis ingen dispensasjon fra kravet om flomlys. Krav om flomlys i eliteserien ble vedtatt av Forbundsstyret høsten 1999. Dette har klubbene kjent til i fire år. Kampstart for eliteserien i 2004 er kl. 18.00 gjennom hele sesongen.»

Klagenemnda har ikke anledning til å overprøve Forbundsstyrets vedtak.

(NTB)