Avtalen er en slags husmannskontrakt

Jusprofessor Geir Woxholth har lest den omstridte avtalen og skjønner godt at proffspillerne nekter å skrive under. Hanmener den umyndiggjør proffspillerne i sponsorsammenheng.

- Avtalen er en slags husmannskontrakt. Den kan bare legitimeres ved at man mener at proffspillerne tjener så mye likevel, at det ikke kan være så farlig med disse sponsorinntektene som bør avgis i fellesskapets navn, sier jusprofessor Geir Woxholth, som har tatt doktorgrad på sponsoravtaler i idretten.

- Norges Fotballforbund (NFF) kan ikke forvente at spillerne uten videre godtar dette. Dersom proffene skriver under, oppgir de ikke bare inntektsmuligheter, men noe så prinsipielt som råderetten over egen person i markedsføringssammenheng i Norge.

Norsk rett

Jusprofessoren peker på at det bare er utenlandsproffene og ikke hjemlige spillere som har noe å tape på å si fra seg råderett over seg selv som sponsorobjekt. Dette fordi en proffspiller etter norsk rett selv kan råde over navn, signatur og personbilde i markedsføringsøyemed.

- NFF har ingen direkte bestemmelsesrett over proffspillerne og må derfor ty til riset bak speilet: Underskriver du ikke, er du ute av landslaget, sier Woxholth.

For hjemlige spillere er det ikke noe inngrep at NFF krever rådighet over dem i sponsorsammenheng. De har likevel aldri hatt noen rett til å inngå personlige sponsoravtaler. Klubbene deres sitter på råderetten.

Avtalen som NFF krever at proffspillerne skal undertegne, forutsetter at spillerne bare kan inngå to egne sponsoravtaler i Norge. Og disse avtalene skal ligge innenfor bransjer som ikke er i konflikt med NFFs egne sponsorer som har såkalt bransjeeksklusivitet.

Manglende innsyn

Et ankepunkt fra proffspillernes side har vært at de ikke har fått innsyn i avtalen slik at de får se hvilke bransjer de må styre unna når de skal tegne sine egne to avtaler.

- Spillerne har selvfølgelig en legitim interesse i å få vite hvilke bransjer dette er og hvor grensene går for egne avtaler, sier Woxholth.

Han mener at NFF burde gå til sponsorene og spørre om det er greit for dem at representanter for spillerne får se innholdet i avtalen.

Fotballpresident Per Ravn Omdal tar sterk avstand fra kritikken Geir Woxholth reiser.

- Grunnleggende

- Avtalen er grunnleggende viktig for hele vår virksomhet. Spillerne har selv vært med på å utforme den, og den gir rikelig med muligheter for individuelle avtaler. For sponsorene er det viktig at produktet vi tilbyr ikke er fylt med konkurrerende avtaler, sier Omdal til Dagbladet.