Avviser at de vil tjene penger på Petters fyllekjøring

Forfatteren har jobbet med boka i ett år.

(Dagbladet): I dag kom boka «Northug - En familiehistorie» ut, etter lang tids hemmelighold.

I boka kommer forfatter Sverre M. Nyrønning med flere nyheter, blant annet rundt hva som egentlig skjedde da Northug ble smuglet ut av politistasjonen i Trondheim og flyktet til en hytte i svenske Åre etter fyllekjøringa på Byåsen 4. mai.

Nyrønning er også den første til å avsløre hva Northugs faktiske promille var på ulykkesnatta.

God timing på lanseringa Boka lanseres altså like etter at Sør-Trøndelag politikammer sendte den ferdige etterforskningen over til statsadvokatene for endelig påtale. Påtalen er ventet offentliggjort i løpet av en snau uke, og da blir også flere av nyhetene i Nyrønnings bok offentlige.

Timingen på boklanseringen er med andre ord veldig god. Er det tilfeldig?

- Det er vel en del av en produksjonsprosess dette her, da. Det har tatt denne tida å gjøre boka ferdig. Når boka nå er ferdig er det vel i bunn og grunn ikke noe poeng i å vente med å offentliggjøre den? Det er så enkelt som det. At det da ligger i et samme tidsrommet som en rettssak da vil komme ... Det er et faktum, sier Nyrønning til Dagbladet.

- En dypt menneskelig historie Nyrønning forteller at han begynte på bokprosjektet for et års tid siden, og at fyllekjøringsepisoden kom mens han jobbet med boka. Å ikke skrive om episoden ville vært veldig rart, mener forfatteren.

- Noen vil hevde at dette like mye er et kynisk forsøk på å utnytte promillekjøringa kommersielt?

- Ja, men jeg har vanskelig for å forstå det standpunktet. Denne boka er først og fremst en ærlig fortelling om en familie som, med 4. mai, ble konfrontert med en helt ny situasjon. I denne boka forteller alle de sentrale aktørene for første gang hvordan de opplevde 4. mai. Det er jo en dypt menneskelig historie. Vi har tatt med 4. mai i boka fordi det er de samme mekanismene som har gjort denne familien sterk, som kommer kraftig til uttrykk gjennom 4. mai. Når de da skal ta innover seg situasjonen, når de skal bearbeide den, og stake ut kursen videre - det er dét det fortelles om her. Det er nærmest et høypotent uttrykk for den krafta, de verdiene og den kulturen som ligger i denne familien. Det har vært imponerende, sier Nyrønning.

- Tjener familien Northug penger på boka?

- Hvordan de kontraktsmessige forholdene her er vet jeg ikke. Jeg har inngått en ren forfatterkontrakt med Aschehoug Forlag.

Heller ikke Aschehoug ønsker å gå ut med inntektsfordelingen. Boka er gitt ut med en normalkontrakt fra Norsk Forfatterforening.

- Det vanlige er når du lager en slik bok er kontrakt med forfatter og hovedpersonen. Hvordan kontrakten ser ut her er en sak mellom forlag og partene, sier Aschehoug-kommunikasjonssjef Mona Ek til Dagbladet.