Swix ble varslet av Miljødirektoratet i 2015

- Bekymringsfulle funn

Swix Sport fikk i 2015 brev fra Miljødirektoratet om at ett av produktene deres hadde stoffer med egenskaper som er «svært uheldige for helse og miljø».

Bekymringsmelding: Miljødirektoratet sendte brev til Swix Sport da de fant høye verdier av skadelige fluorstoffer i en av skismøringene til selskapet. Foto: Jon Buckle, NTB scanpix.
Bekymringsmelding: Miljødirektoratet sendte brev til Swix Sport da de fant høye verdier av skadelige fluorstoffer i en av skismøringene til selskapet. Foto: Jon Buckle, NTB scanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I et innsyn i Miljødirektoratet fant Dagbladet et dokument hvor Miljødirektoratet advarer Swix Sport om risikoen som følger med en av skismurningene til selskapet.

Brevet er signert sjefingeniør i produktseksjonen i Miljødirektoratet, Audun Heggelund, og er sendt til Swix Sport i oktober 2015.

«Miljødirektoratet har som en del av en rutinekartlegging fått analysert produktet Toko Jetstream 2.0 Powder Blue Fluorpulver for perfluorerte stoffer», åpner brevet.

I brevet skal Miljødirektoratet felle en til dels hard dom over produktet:

«Vi har ikke funnet nivåer av regulerte stoffer som overstiger grenseverdiene, så produktet er ikke forbudt. Det vi derimot fant, var et visst innhold av stoffer som er nært beslektet med PFOA, de såkalte langkjedete perfluorerte karboksylsyrer (PFNA, PFDA, PFuNDA, PFDoDA, PFTrDA og PFTeDA). Dette er stoffer som er ført opp på den norske prioritetslista og på den europeiske kandidatlista fordi de har egenskaper som er svært uheldige for helse og miljø. Nivåene vi fant er slik at enkelte til sammenlikning overstiger grensen på 0,001 % som har vært gjeldende for den nært beslektede PFOA siden 1. juni 2014 (…)»

Miljødirektoratet skriver videre om risikoen knyttet til den aktuelle skismøringen:

«Vi mener dette er bekymringsfulle funn og særlig ettersom det er kjent at bruken av disse produktene i mange tilfeller er slik at eksponeringen er stor. Vi deler disse opplysningene med dere til informasjon slik at dere er klar over risikoen som følger med produktet.»

Brevet: Denne e-posten sendte Miljøverndirektoratet til Swix Sport i oktober 2015. Faksimile: Miljøverndirektoratet
Brevet: Denne e-posten sendte Miljøverndirektoratet til Swix Sport i oktober 2015. Faksimile: Miljøverndirektoratet Vis mer

Swix svarer

I et intervju i oktober, hvor Dagbladet for første gang konfronterte forskningssjef Christian Gløgård i Brav (tidligere Swix Sport) om brevet de hadde mottatt fra Miljødirektoratet, stilte Dagbladet noen spørsmål:

- Førte brevet i 2015 om Toko Jetstream 2.0 til noen tiltak i Swix?

- Ja, det førte til ekstra kvalitetssikring på råvarene som Toko mottok, svarte Gløgård.

- Som gjorde at de hadde mindre innhold av fluor?

-Ja, som skulle sikre at vi ikke hadde en variasjon av de forurensingsnivåene som vi ikke ønsker, og for å sikre at vi var innenfor de lover og regler som gjaldt til enhver tid.

I desember spurte Dagbladet på ny Gløgård om informasjonen i brevet.

Han understreker at Miljødirektoratet skriver at produktet ikke er forbudt.

-Vi setter ellers pris på at Miljødirektoratet valgte å kontakte oss. Vi har naturligvis hatt fokus på å fjerne alle PFAS- relaterte stoffer fra nye fluorpulvere og ikke bare PFOA, sier han.

Glid-egenskaper: Fluorsmøring er effektivt fordi den er vann- og smussavstøtende, perfekt på snø, spesielt, på mildt og vått føre. Foto: Hans Arne Vedlog.
Glid-egenskaper: Fluorsmøring er effektivt fordi den er vann- og smussavstøtende, perfekt på snø, spesielt, på mildt og vått føre. Foto: Hans Arne Vedlog. Vis mer

Oppfølgeren verre?

Brevet får ny aktualitet etter at Dagbladet for noen dager siden la fram en egen undersøkelse, med analyser av 11 bestselgende fluorsmøringer. Der kom Toko Jetstream Powder Blue høyest ut på PFOA-nivåer, med over 30 000 ng/g. Den vedtatte maksgrensa EU har satt fra juli 2020, er 25 ng/g.

Toko lå altså 1215 ganger høyere enn den nye grensen. Det ble også funnet flere langkjedet fluorforbindelser i denne aktuelle skismøringen, forbindelser som også er foreslått forbudt i EU.

Undersøkte: Dagbladet fikk analysert noen bestselgende fluorsmøringer ved Universitetet i Stockholm. 9 av 11 hadde verdier av PFOA som lå over det kommende forbudet i EU. Smøringen med høyeste nivåer var Toko Jetstream Blue. Foto: Hans Arne Vedlog
Undersøkte: Dagbladet fikk analysert noen bestselgende fluorsmøringer ved Universitetet i Stockholm. 9 av 11 hadde verdier av PFOA som lå over det kommende forbudet i EU. Smøringen med høyeste nivåer var Toko Jetstream Blue. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Forskningssjef Christian Gløgård i Brav, som eier både Swix og Toko, påpekte da overfor Dagbladet at avisa hadde fått analysert et gammelt produkt som de ikke lenger førte.

Gløgård sa at det var produsert i 2009, og at det ikke hadde gått ut fra dem siden 2014 eller 2015.

-Jeg ville ikke akseptert å få dette produktet som kunde i dag. Jeg syns jo at du som kunde bør få det siste som er produsert, sa Gløgård blant annet.

-Hatt fokus: - Vi setter ellers pris på at Miljødirektoratet valgte å kontakte oss. Vi har naturligvis hatt fokus på å fjerne alle PFAS-relaterte stoffer fra nye fluorpulvere og ikke bare PFOA, sier han. Foto: Christian Gløgård i Brav, tidligere Swix Sport. Foto: Bjørn Langsem
-Hatt fokus: - Vi setter ellers pris på at Miljødirektoratet valgte å kontakte oss. Vi har naturligvis hatt fokus på å fjerne alle PFAS-relaterte stoffer fra nye fluorpulvere og ikke bare PFOA, sier han. Foto: Christian Gløgård i Brav, tidligere Swix Sport. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

-Har endret seg

Gløgård viste også til at han har tatt opp saken og de høye nivåene med forskningssjefen hos Toko i Sveits:

- Han sier at den gangen, i 2009, som også var før de ble kjøpt opp av oss, så hadde de ikke fokus på spesielt helse- og miljøfarlige fluorstoffer.

- Men dette produktet vi har testet, er i salg nå. Er det et problem? spurte Dagbladet.

- Jeg syns ikke at det skal være i salg nå. Det produktet har endret seg siden 2009, svarte Gløgård.

- Hva har endret seg i det?

- De har hatt fokus på PFAS, og vi har både kontrollert PFAS-nivåene og sørget for at de er innenfor de reguleringene de må være innenfor, svarte Gløgård.

Gløgård mente så overfor Dagbladet at oppfølgeren Toko Jetstream 2.0 var mye bedre i så måte.

Men brevet som Miljødirektoratet sendte ut i 2015, hvor direktoratet uttrykker bekymring, handler nettopp om oppfølgeren.

Nå viser det seg altså at denne oppfølgeren, Toko Jetstream 2.0, også har fått påvist bekymringsfullt høye verdier av farlige, langkjedete fluorforbindelser.

Gir større fart: Titusenvis av mosjonsløpere og konkurranseløpere har brukt fluor under skiene. Her fra Birkebeinrrennet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
Gir større fart: Titusenvis av mosjonsløpere og konkurranseløpere har brukt fluor under skiene. Her fra Birkebeinrrennet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Vis mer

Dagbladet har også fått innsyn i nivåene som Miljødirektoratet avdekket i analysene av Toko-produktet.

De overstiger til og med Dagbladets målinger av de langkjedete fluorforbindelsene - C8 til C14 - i det opprinnelige Toko-pulveret.

C8 er vedtatt forbudt fra 2020. C9 til C14 er foreslått forbudt i EU, fordi de har egenskaper som ifølge Miljødirektoratet er «svært bekymringsfulle».

Ber om dokumentasjon

Når vi konfronterer Gløgård med disse funnene i oppfølgeren, svarer han følgende:

- Jeg har aldri sett tallene og ber dere framlegge dokumentasjonen slik at vi har en reell mulighet for samtidig imøtegåelse.

Dagbladet sender verdiene fra Miljødirektoratets analyse i 2015 til Gløgård og fungerende administrerende direktør i Brav, Åge Skinstad.

Svart på hvitt: Undersøkelsen Miljødirektoratet gjorde av noen skismøringer i 2015, avdekket at Swix Sport-eide Toko sin smøring Jetstream Powder 2.0 hadde betydelig forhøyede verdier av enkelte skadelige, langkjedete fluorforbindelser. Funnene ble betraktet som bekymringsfulle av Miljødirektoratet. Faksimile: Miljødirektoratet/ALS.
Svart på hvitt: Undersøkelsen Miljødirektoratet gjorde av noen skismøringer i 2015, avdekket at Swix Sport-eide Toko sin smøring Jetstream Powder 2.0 hadde betydelig forhøyede verdier av enkelte skadelige, langkjedete fluorforbindelser. Funnene ble betraktet som bekymringsfulle av Miljødirektoratet. Faksimile: Miljødirektoratet/ALS. Vis mer

Dagbladet stiller deretter et spørsmål basert på de høye nivåene som framkommer.

- Tar man fram kalkulatoren, finner man at nivået av PFCA-er - C8 til C14 - i den «snillere» oppfølgeren, Toko Jetstream Blue 2.0, er høyere enn Toko Jetstream Blue – den vi testet. 63 958 ng/g i den nye og 58 240 ng/g i den gamle. For bare C9 til C15, står man igjen med 63 336 i den «nye» og 27 872 i den «gamle».

- Hvordan forklarer dere dette?

Gløgård velger å ikke svare på spørsmålet, men advarer Dagbladet mot å sammenlikne verdiene i de to testene, fordi han mener målemetodene er «utilstrekkelige».

Nyere prøver

Dagbladet har vært i kontakt med Miljødirektoratet i forbindelse med saken.

Mannen bak brevet: Sjefingeniør Audun Heggelund i Miljødirektoratet sendte "bekymringsmelding" til Swix. Foto: Miljødirektoratet
Mannen bak brevet: Sjefingeniør Audun Heggelund i Miljødirektoratet sendte "bekymringsmelding" til Swix. Foto: Miljødirektoratet Vis mer

- Vi sendte disse brevene til informasjon. Videre oppfølging lå hos mottakerne, opplyser sjefingeniør Audun Heggelund, som sendte ut brevet.

Men det finnes enda en undersøkelse av Toko Jetstream 2.0.

Da organisasjonen Framtiden i våre hender to år etter Miljødirektoratets analyse, i 2017, undersøkte Toko Jetstream 2.0, fant de et nivå av PFOA på 15 700 ng/g og høye nivåer av flere andre langkjedete fluorforbindelser.

Det ble slått alarm fra Framtiden i våre hender i norsk media. Blant annet het det følgende fra miljøorganisasjonen:

«Swix sprer miljøgifter i skisporet.»

Målingene: Her er noen av verdiene fra Fremtiden i Våre Hender og ALS' analyse. Som blant annet viser høye verdier av miljøgiften PFOA. Faksimile: FiVH / ALS.
Målingene: Her er noen av verdiene fra Fremtiden i Våre Hender og ALS' analyse. Som blant annet viser høye verdier av miljøgiften PFOA. Faksimile: FiVH / ALS. Vis mer
Glid-middel: Fluorsmøring som er effektivt for gliden, er mye brukt også i større turrenn. Her fra Birkebeinerrennet. Foto: Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
Glid-middel: Fluorsmøring som er effektivt for gliden, er mye brukt også i større turrenn. Her fra Birkebeinerrennet. Foto: Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix Vis mer

-Ikke til å stole på

Forskningssjef Christian Gløgård i Brav (tidligere Swix Sport) forteller at han tok kontakt med analyseselskapet ALS, som gjorde jobben på oppdrag fra Framtiden i våre hender.

«Jeg stilte en del spørsmål ved analysemetoden samtidig som vi valgte å gjennomføre egne analyser av tre batcher fra 2015 og 2016 som kunne være den aktuelle batchen Framtiden i våre hender hadde analysert. FIVH oppga ikke batch-nummer i dokumentasjonen. Laboratoriet oppgir i svarene vi mottok, at det var en måleusikkerhet på 50 % og at metoden ikke var validert for skivoks. Resultatet på 15 700 ng/g er derfor ikke til å stole på og kan uansett ikke benyttes som dokumentasjon på at produktet er utenfor norsk lov», skriver Gløgård til Dagbladet.

Måleusikkerhet?

Korrespondansen med analyseselskapet legger Gløgård fram for Dagbladet. ALS har besvart spørsmål gjennom en fagperson som ble kontaktet ved laboratoriet som gjennomførte analysene i Tyskland.

I ett av svarene fra selskapet, på Gløgårds spørsmål, går det fram at måleusikkerheten kunne være «opp mot 50 prosent».

I dokumentene Framtiden i våre hender mottok, og som også ligger tilgjengelig på nettet, står det imidlertid fra analyseselskapet at måleusikkerheten er 25 %. Analysen er for øvrig utført av samme lab-selskap som gjorde den nevnte analysen for Miljødirektoratet. Også der er det angitt en måleusikkerhet på 25 %.

Måleusikkerhet: I de offisielle dokumentene som følger med målingene som ALS gjorde for Framtiden i Våre Hender, framgår det at målesusikkerheten er 25 %. Som er normalt for slike prøver. Swix peker på at måleusikkerheten kan være 50 %. Faksimile: FiVH.
Måleusikkerhet: I de offisielle dokumentene som følger med målingene som ALS gjorde for Framtiden i Våre Hender, framgår det at målesusikkerheten er 25 %. Som er normalt for slike prøver. Swix peker på at måleusikkerheten kan være 50 %. Faksimile: FiVH. Vis mer

Til dette svarer Framtiden i våre hender:

- I våre dokumenter står det helt klart 25 % måleusikkerhet, sier leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Som utdyper følgende:

- Jeg reagerer på måten Swix håndterer dette på. Da vi kom med denne laboratorietesten i 2017, var Swix mest interessert i å så tvil om testingen og metoden ved den. Framfor å gå inn og gjøre noe, framfor å fjerne de skadelige stoffene fra smøringen, er det dette de svarer med. Hver gang. Jeg synes ikke noe om det.

Da organisasjonen hadde kontakt med sportsgiganten i 2017, fortalte Swix Sport at de hadde gjort egne undersøkelser som kunne motbevise organisasjonens resultater.

- Vi ønsket dem velkommen til å sende disse til oss. Til tross for purringer, fikk vi aldri disse, sier hun.

-Oppsiktsvekkende: - Debatten rundt miljøgifter i skismøring har pågått i en årrekke. Da er det oppsiktsvekkende at skismøringsindustrien ikke har tatt flere grep for å kvitte seg med fluorforbindelser i produktene sine, sier Fremtiden i Våre Henders Anja Bakken Riise. Foto: FiVH.
-Oppsiktsvekkende: - Debatten rundt miljøgifter i skismøring har pågått i en årrekke. Da er det oppsiktsvekkende at skismøringsindustrien ikke har tatt flere grep for å kvitte seg med fluorforbindelser i produktene sine, sier Fremtiden i Våre Henders Anja Bakken Riise. Foto: FiVH. Vis mer

Analyseselskapet presiserer

Dagbladet har vært i dialog med analyseselskapet ALS, som utførte analysene. De bekrefter å ha blitt kontaktet av Swix i 2017.

Framtiden i våre hender fritar selskapet for taushetsplikt, slik at de har anledning til å uttale seg.

Irene Furulund i ALS skriver:

«ALS Laboratory Group Norway har i gjeldende måling forholdt seg til den generelle måleusikkerheten på 25 % for analysene som er gitt i laboratorierapporten fra utførende laboratorium. Som det framkommer av (...) diskusjon med Bremer laboratorium, kan måleusikkerheten i dette tilfellet likevel være opp mot 50 % på grunn av prøvetype og relativt høyt innhold av enkelte PFC-forbindelser (fluorforbindelser, red.anm.) som gjør at prøven måtte fortynnes for å kunne få målinger i riktig måleområde. Det er viktig å påpeke at måleusikkerheten bare går på kvantifiseringen av mengden, og ikke på type fluorforbindelse som er påvist. Analysemetodene som er benyttet er blant de mest spesifikke som finnes innen deteksjon av fluororganiske forbindelser.»

Produktet: Toko Jetstream Powder 2.0.
Produktet: Toko Jetstream Powder 2.0. Vis mer

Kan også være høyere

Vi stiller Furulund noen oppfølgingsspørsmål:

- Betyr dette at målingen av produktet like gjerne kan være 50 % høyere enn 15 700 ng/g?

-Ja, det gjør det. Nettopp fordi fluorinnholdet er høyt, må prøvene tynnes ut litt for å kunne komme innenfor standardkurven måleinstrumentet er kalibrert for. Da blir det en ekstra måleusikkerhet der. Når det er sagt, skriver laboratoriet i Tyskland at de har basert de endelige konklusjonene på «lang tids erfaring» med denne type analyser.

Analysator: Irene Furulund i analyseselskapet ALS. Foto: ALS
Analysator: Irene Furulund i analyseselskapet ALS. Foto: ALS Vis mer

Seinere skriver Furulund denne presiseringen til Dagbladet:

«Måleusikkerheten kan for enkelte av fluorforbindelsene være mellom 25 og 50 % på grunn av at et høyt innhold av enkelte fluorforbindelser gjør at prøven må blandes ut før analyse.»

Om påstanden om at analysemetodene «ikke er validert for skivoks», svarer ALS slik:

- Jeg vil ikke tro at noen selskaper i verden som driver med kjemisk analyse, har en egen validert metode for skismøring. Til det er ikke markedet stort nok. Dette er veldig spesielle prøver. Men metodene som brukes, er validert for jord og biota (levende organismer, red.anm.). Dette ekspert-estimatet ble gjort på grunnlag av mange års erfaring med vurdering av presisjonsdata.

-Det er feil

Undersøkelsen Swix Sport selv utførte, for å gå Framtiden i våre hender-undersøkelsene i sømmene, frikjenner selskapet totalt, mener Gløgård.

-Ikke bare én, men to undersøkelser, fra Miljødirektoratet og Framtiden i våre hender, avdekker høye nivåer av farlige, langkjedete forbindelser i fluorpulveret i Toko Jetstream 2.0. Hvorfor sier du da at alt er bra med dette produktet, Gløgård?

- Alle batchene vi har undersøkt, viste at de var godt under grensene i den norske PFOA-reguleringen. Jeg mener at dette viser at vi hele tiden har vært innenfor reguleringene, også for Toko-produkter og at det er feil å vise til Framtiden i Våre Henders målinger som åpenbart ikke medfører riktighet, sier Gløgård.

Boden: Både Toko og Swix er eid av Brav - tidligere Swix Sport. Her fra en smørebod under langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden. Foto: Bjørn Langsem.
Boden: Både Toko og Swix er eid av Brav - tidligere Swix Sport. Her fra en smørebod under langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden. Foto: Bjørn Langsem. Vis mer

Kjenner ikke til metode

Resultatene fra de tre batchene selskapet sendte til analyseselskapet Swerea, er ifølge Gløgård 130, 120 og 130 ng/g i PFOA-nivå. Altså mer enn 100 ganger mindre enn det tyske laboratoriet – ALS' partner - kom til.

-Swerea har god erfaring i å analysere PFAS i skismøring, mener Gløgård.

På spørsmål om hvilke metoder Swix og Swerea har benyttet seg av i målinger av skismurninger, svarer Gløgård:

-Vi har selvfølgelig benyttet eksterne laboratorium til analysene. Vi har gjort analyser hos Swerea, IVL og Testex i Sveits. Ta kontakt med dem vedrørende metoder, foreslår Gløgård.

Bravs målinger: Brav, tidligere Swix Sport, gjorde egne analyser hos et eksternt selskap av tre av de smøringene de trodde Framtiden i Våre Hender hadde analysert. Prøvene lå 100 ganger lavere enn det analyseselskapet ALS kom fram til i analysen for Framtiden i Våre Hender. PS. Denne analysen opererte med en annen måleenhet enn ng/g. 0.13 blir her 130 ng/g. Faksimile: Brav/Swerea.
Bravs målinger: Brav, tidligere Swix Sport, gjorde egne analyser hos et eksternt selskap av tre av de smøringene de trodde Framtiden i Våre Hender hadde analysert. Prøvene lå 100 ganger lavere enn det analyseselskapet ALS kom fram til i analysen for Framtiden i Våre Hender. PS. Denne analysen opererte med en annen måleenhet enn ng/g. 0.13 blir her 130 ng/g. Faksimile: Brav/Swerea. Vis mer

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender er - på generelt grunnlag - ikke imponert over Gløgårds argumentasjon.

- Responsen fra Swix er så drøy. Debatten rundt miljøgifter i skismøring har pågått i en årrekke. Da er det oppsiktsvekkende at skismøringsindustrien ikke har tatt flere grep for å kvitte seg med fluorforbindelser i produktene sine, sier Bakken Riise – og fortsetter:

-Når jeg har lest om helseeffektene fra fluorkarboner som brukes i skismøring, både blant amatører, proffer og ved fabrikkene som har levert kjemikaliene til skismøring, er det bare å konkludere følgende: Bruken av disse giftstoffene har tragiske konsekvenser for mennesker.

Smører for gull: Skismøring med fluor har sørget for gull og glitter for utøvere. For smøreres helse har det for noen vært verre. Foto: Tobias Dahl Fenre, Norges Skiskytterforbund
Smører for gull: Skismøring med fluor har sørget for gull og glitter for utøvere. For smøreres helse har det for noen vært verre. Foto: Tobias Dahl Fenre, Norges Skiskytterforbund Vis mer

Allerede i 2013 satte Norge stoffene C9 til C14 på prioritetslista, lista over stoffer der man jobber for forbud.

Miljødirektoratet skrev i 2014:

«EU har på bakgrunn av et norsk forslag nylig vedtatt at PFOA skal klassifiseres som fosterskadelig og skadelig for indre organer (lever), i tillegg at stoffet mistenkes å være kreftframkallende.»

Bakken Riise peker også på en rapport fra Nordisk Ministerråd av året.

Rapporten viser at 750 mennesker dør for tidlig i Norden hvert eneste år, på grunn av bruken av PFAS, framholder hun.

- Disse stoffene forkorter altså livene våre, i tillegg er de skadelige for natur og dyr. Det er på høy tid å rope varsko. Regjeringen må på banen, når det er åpenbart at bransjen selv ikke tar tilstrekkelige grep, sier Bakken Riise.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer