Ber Bondevik redde Bislett

Norge vil miste Bislett Games og Golden League hvis ikke myndighetene garanterer oppgradering av Bislett stadion. Nå har statsminister Bondevik mottatt et «nødrop fra norsk friidrett».

13. september vil Det internasjonale friidrettsforbundet offentliggjøre hvem som får være med i neste Golden League-periode. Oslo får være med dersom Bislett øker antall løpebaner fra seks til åtte, slik at internasjonale mål blir tilfredsstilt. Hvis ikke går plassen til Stockholm.

- En katastrofe

- For norsk friidrett vil det være en katastrofe å miste Golden League, sier daglig leder Tom Fremstad i Bislett Alliansen.

Han peker på at Bislett Games er en inspirasjonskilde for norske utøvere og for alle frivillige som jobber gratis for norsk friidrett.

Sammen med Norges Fri-idrettsforbund har Bislett Alliansen forfattet et «nødrop fra norsk friidrett» som er sendt til statsminister Kjell Magne Bondevik, kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, byrådsleder Erling Lae, Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen og byråd Hilde Barstad.

- Nasjonalt ansvar

Da Oslo kommune startet utredningen av Nye Bislett stadion, signaliserte staten at det statlige bidraget ville ligge på mellom 125 og 150 millioner kroner.

Beløpene står i sterk kontrast til de 50 millioner kronene staten har bevilget hittil.

- Vi er ikke ute etter en erklæring om et nytt stadion. Det vi må ha er en bekreftelse fra staten og Oslo kommune på at Bislett vil bli oppgradert til internasjonale mål, enten man finner en løsning på deler av dagens stadion eller man bygger en ny. Tida er i ferd med å renne ut, sier Tom Fremstad.

Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen har stor forståelse for nødropet.

- Jeg synes det er et godt brev og forstår Friidrettsforbundets desperasjon. Adressaten er helt riktig- stat og kommune. Situasjonen krever en politisk beslutning i Oslo som avhenger av at staten kommer sterkere på banen. Etter mitt syn er Bisletts framtid et nasjonalt anliggende, sier ordføreren.

150 millioner

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland vil ikke ta ansvar for at Staten, under forrige Bondevik-regjering, signaliserte en støtte til Bislett på 125- 150 millioner kroner, mens det hittil bare er bevilget 50 millioner .

- Dette har ikke vært politisk behandlet, og vi kan ikke ta ansvar for hva som tidligere er blitt sagt i denne saken, sier Svarstad Haugland. Kulturministeren er klar over at Bondevik, under årets Bislett Games, signaliserte at han ville se på saken på nytt og kunne tenke seg et spleiselag mellom stat og kommune.

- Staten kommer til å trå til med støtte, sier Svarstad Haugland.

Ingen garantier

Men en snarlig erklæring om at Bislett vil få internasjonale mål, kan hun ikke love.

- Oslo kommune må først komme med et opplegg til oss. Vi må vite hva de vil, sier kultur- og idrettsministeren.

- Den store saken om Bislett vil vi fremme for bystyret om kort tid. For oss er det komplett umulig å utstede noen form for garantier før bystyret har gjort sine vurderinger, sier byråd for miljø og samferdsel Hilde Barstad.

Det lyktes ikke Dagbladet å få kontakt med statsminister Bondevik eller byrådsleder Erling Lae i går kveld.