Ber om golftips

Mange av henvendelsene til Suzann Pettersen er fra folk som vil bli bedre på golfbanen.

- Noen ganger er det lurt å være med på ting, for du kan få en hånd som er nyttig i framtida. Men det er viktig å sile ut hva du stiller opp på, og jeg har folk som hjelper meg med dette, sier Pettersen.