Åpenhet i idretten:

Bernander-utvalget mener idretten må jobbe mer rundt antikorrupsjon

Idretten får både ris og ros.

ROS OG RIS: John G Bernander og ni personer har vurdert norsk idretts åpenhet og innsyn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
ROS OG RIS: John G Bernander og ni personer har vurdert norsk idretts åpenhet og innsyn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Bernander-utvalget mener norsk idrett har mer å gå på hva gjelder åpenhet og innsyn. Blant de viktigste anbefalingene er å opprette klarere grenser og standarder for pengebruk på reiser.

Det ble klart da Bernander-utvalget fremla sin rapport og sine anbefalinger på en pressekonferanse mandag. Blant de viktigste rådene er å opprette klarere grenser og standarder for pengebruk på reiser.

– Vi er opptatt av slike standarder. Det har det ikke vært her tidligere. Det har vært å reise «på billigst mulig måte», og det tror vi de stort sett har gjort. Men en standard som for eksempel statens reiseregulativ vil være en fordel å få etablert, sa utvalgsleder Bernander til NTB mandag.

– Hva er den viktigste anbefalingen dere gir idretten?

– Den viktigste anbefalingen er å ansvarliggjøre alle ledd i idrettsorganisasjonen. Regnskap må vedtas hvert år, og man må ha full åpenhet rundt pengebruken. Man må ikke minst ha fullt innsyn ned på bilagsnivå ut fra hvordan ressursbuken har vært, svarte Bernander.

Mer rundt antikorrupsjon

I anbefalingene fra utvalget ligger det også å opprette et eget habilitetsregister samt å etablere rutiner for årlig godkjennelse av idrettsforbundets regnskaper. Her mener utvalget at kontrollutvalget i idrettsforbundet må få tilført ressurser og en klarere rolle.

Idrettsforbundet får også et tydelig råd om å gjøre mer på antikorrupsjons-området. Samtidig er ikke dommen fra Bernander-utvalget utelukkende fylt av ris.

– Når vi sammenligner med andre frivillige organisasjoner, ser vi at idretten praktiserer større grad av åpenhet enn vi ellers finner. Når vi sammenligner kontrollrutiner, regnskapspraksis og innsyn, er rutinene fullt på høyde med de fleste børsnoterte selskaper i Norge. Men vi forventer mer av dere, sa utvalgslederen.

– Det er rom for forbedring, og det tror jeg dere skal være glade for. Nå må dere i idretten vedta dette, og implementere det, tilføyde han.

Kokebok

Bernander var samtidig tydelig på at det ikke lå i utvalgets mandat å se på tidligere økonomiske disposisjoner. Utvalget har i stedet fokusert på å gi råd for framtiden.

– Vi har gitt en kokebok og et veikart for hvordan idretten kan unngå å få mistenksomheten slør kastet over seg neste år. Andre får svare på hvordan ting har vært tidligere, sa Bernander.

– Vi tror de forslagene vi har kommet med er gjennomførbare. De er ikke for mye plunder og heft, men vil skape tillit til den jobben dere skal gjøre hver eneste dag, tilføyde han.

Idrettspresident Tom Tvedt sa følgende til NTB etter å ha fått rapporten:

– Jeg er veldig glad for denne rapporten. Den gir et godt grunnlag for å gå videre, og vi skal jobbe hver dag for å opprettholde tilliten. Åpenhet er særdeles viktig, og vi må ligge i front for å beholde folks tillit.

Standarder

Det ti personer store utvalget ble nedsatt i april for å se nærmere på åpenheten og mulighetene for innsyn i norsk idrett. Det la tirsdag fram sin rapport og sine anbefalinger.

Avsløringer i VG satte tidligere i år søkelyset på manglende åpenhet og begrensede muligheter for innsyn rundt pengebruken i Norges Idrettsforbund og de største norske særforbundene.

Idrettspresident Tom Tvedt og idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen måttet tåle skarp kritikk for ikke å gi innsyn i blant annet reiseregninger.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland involverte seg i saken og har krevd full åpenhet om regnskapene for Norges Idrettsforbunds «sentralledd» ned på bilagsnivå fra 1. januar 2017. Det pålegget har idrettsstyret vedtatt å etterkomme.

– Vi slutter oss til at det var et klokt og riktig grep, sa Bernander mandag.

Samtidig har idrettsstyret tidligere sagt at det ikke vil bli åpnet for ytterligere innsyn i de økonomiske disposisjonene som ble gjort før det nåværende idrettsstyret ble valgt sommeren 2015.

(NTB)