SVEVER MOT OL?:  Oslo kom fint i gang med OL-søknaden. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.
SVEVER MOT OL?: Oslo kom fint i gang med OL-søknaden. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.Vis mer

Bestod første matteprøven

Oslo et stort steg nærmere en OL-søknad.

OSLO sine OL-planleggere har bestått sin første matteprøve. Det er nok den viktigste nyheten i den innstillingen om å søke vinterlekene 2022 som byrådet nå tar videre til hovedstadens politikere. For i denne prøven fantes det  ikke noe alternativ:

•• Når Tromsøs OL-planer ble stoppet på svake økonomiske kalkyler, kunne ikke Oslo kommet et eneste skritt videre uten å kvalitetssikre utregningene bedre.

Det har skjedd, og dermed fortsetter den møysommelige prosessen fram mot en eventuell norsk OL-søknad i løpet av to år.

mangler det heller ikke på røde streker i den gjennomgangen av Oslos OL-planer som konsulentene i Vista Analyse og Ernest&Young har foretatt. Kvalitetssikrerne vil først og fremst ha en mer troverdig sammenheng mellom storslåtte OL-mål og muligheter for å nå dem. I praksis betyr det at de villige OL-arrangørene må skrape litt i de mest svulstige begrunnelsene sine for hvorfor disse vinterlekene er bra for Norge, og heller konsentrere seg om å gjøre det spenstige prosjektet "Games in the City" enda mer realistisk.

Spennet mellom forventninger og mulig gjennomføring er grunnen til at kvalitetssikrene plusser på en milliard her og der for å redusere usikkerheten. Likevel konkluderer de med at det er godt mulig å arrangere både OL og Paralympics i Oslo 2022, samt at kommunens utredninger gir et godt grunnlag for den videre søknadsprosessen.

I denne globale OL-klassen er det et meget bra skussmål.

DETTE spesielt fordi disse norske OL-planene skiller seg ut som nøkterne. Når Oslo styrer mot en statsgaranti på under 30 milliarder kroner og offentlige kostnader på opp mot 23 milliarder, er det for eksempel mindre enn en tiendedel av de 274 milliardene som Sotsji-OL neste vinter er planlagt å koste.

Dette regnestykket baserer seg på at Oslo allerede har tatt ut enkelte transportinvesteringer som var lagt inn i OL-regnskapet, og at lekene langt på vei vil gå i eksisterende anlegg.

DE nye anleggene er alle tett knyttet til gjenbruk. Hovedstaden er ett av de få områdene i Norge der mange unger blir nektet å være med i idrettsklubbene fordi det ikke finnes plass. Det er bakgrunnen for at idretten selv tar vinter-OL 2022 inn i diskusjonen om rettferdighet i breddeidretten:

- Vi vil at unger landet rundt skal ha et mest mulig likeverdig idrettstilbud, sier idrettspresident Børre Rognlien. Det er den type argumentasjon som sannsynligvis sikrer disse OL-planene fortsatt klart flertall i idrettsbevegelsen på ledermøte der om en måned.

OMTRENT samtidig skal denne innstillingen fra byrådet politisk behandles i bystyret. Der er det allerede en ganske tverrpolitisk enighet om å jobbe videre for OL-søknaden. Et klart nei-flertall i den rådgivende folkeavstemningen i Oslo i forbindelse med høstens stortingsvalg kan imidlertid endre dette bildet.

Sier Oslo fortsatt ja, avhenger framdriften av forhandlingene mellom kommunen og staten om den videre finansieringen. Der forutsetter kommunen nå at staten tar selve gjennomføringskostnadene av OL og Paralympics, mens investeringene blir et spleiselag der idrettsbevegelsen også må bidra.

Rikspolitikerne har garantert noen tanker om det, akkurat som økonomien i dette OL-prosjektet eventuelt skal opp til nye prøver i regi av Kulturdepartementets innleide eksperter og med Finansdepartementet mest nøkterne hoder samlet på bakrommet.

Det kan bli en verre matteeksamen.