Betalingsstans i Vålerenga

Trener Kjetil Rekdal får ikke mye å rutte med framover. I dag innførte Vålerenga Fotball betalingsstans i forhold til eksisterende gjeld.

Klubben er i økonomisk krise, og bakgrunnen for styrets beslutning er likviditetssituasjonen i VIF ASA, som gikk med betydelig underskudd i fjor.

Siden før årsskiftet har styret arbeidet med en refinansieringsplan. I mellomtiden har selskapets største aksjonær, Bryggegata AS, gitt betydelige likviditetslån for å finansiere den løpende driften.

Bryggegata AS har nå meddelt at de ikke lenger vil stå som eneansvarlig for finansieringen inntil forutsetningene for en refinansiering er avklart, skriver styret i Vålerenga Fotball i en pressemelding.

Nå forsøker VIF ASA å inngå en ny samarbeidsavtale med IL Vålerenga Fotball, en avtale som må godkjennes av Norges Fotballforbund.

Resultatet blir at kostnadene med elitevirksomheten må reduseres. I tillegg må VIF ASAs aksjekapital helt eller delvis nedskrives.

Beslutningen om betalingsstans skal ikke berøre IL Vålerenga Fotballs eksisterende kreditorer.

(NTB)