Billigste studielån siden 1947

Fra 1. oktober går den flytende renta i Statens lånekasse for utdanning ned fra 3,0 til 2,8 prosent. Lavere har den ikke vært siden 1940-årene.

- Renta på studielån har bare vært lavere én gang i Lånekassens historie, og det var i 1947, da den var 2,75 prosent, sier fungerende direktør i Lånekassen, Magne Mevold i en pressemelding.

Lånekassens fastrentetilbud fra 1. juli er på 4,3 prosent for tre års binding og 5,1 prosent for fem års binding. Tilbudet gjelder til 10. juli.

Mevold kan ikke si om rentebunnen nå er nådd.

- Den flytende renta etter nyttår bestemmes av markedsrenta i tredje kvartal i år. Vi har et tidsetterslep på den flytende renta, slik at renteendringene hos oss alltid kommer tre til seks måneder etter privatbankene, sier Mevold.

(NTB)