Bjørges trippel

«Inntrykket jeg sitter med etter å ha sett endeløse innslag fra Gardermoen i går kveld, er at norsk idretts anseelse aldri har vært høyere.»

SØNDAG KALTE Bjørge Stensbøl TV2-redaktør Kåre Valebrokk inn på teppet. Han fikk det som han ville. Pluss fem millioner kroner.

Stensbøl har brukt dagene fra «Rikets tilstand» forrige onsdag strategisk.

Han visste han hadde en sak han knapt kunne tape.

Han har hatt åpne mikrofoner ut til allmennheten i fem døgn.

Og han har brukt tida godt.

Til å øse ut sitt raseri over TV2s journalistikk.

Men også - og det er viktig - til å hamre budskapet om norsk idretts prinsippfasthet og etiske grunnholdning inn i folket.

Han har hatt drømmeforhold - ridd på ei nasjonal sympatibølge - og utnyttet den maksimalt.I løpet av de siste døgnene har han profilert norsk toppidrett så aktivt og effektivt at all verdens reklamemillioner knapt kunne gjort det bedre. Bedre sak til å få fokus bort fra høydehus og andre etisk problematiske gråsoner er det ikke mulig å få i fanget.

Han har profilert seg selv som en knallhard og handlekraftig leder med full kontroll over en ressurssterk organisasjon som ingen heretter kan kødde ustraffet med.

Og han har skaffet til veie noen millioner kroner.

Det siste er det minst viktige, men ydmykende nok for TV2 og et greit og målbart symbol på hvem som vant.

FORTSATT VIL NOK Stensbøl hevde at norsk idrett har tapt anseelse på «Rikets tilstand».

Jeg er ikke så sikker.

Inntrykket jeg sitter med etter å ha sett endeløse innslag fra Gardermoen i går kveld, er at norsk idretts anseelse aldri har vært høyere og aldri hatt mer sympati.

I Norge, vel å merke.

Men det er hjemmemarkedet norsk idrett lever av både økonomisk og akseptmessig.

Og så lenge den biten er på plass, er det tapte omdømmet utenlands til å leve med.

SKADEVIRKNINGENE er verken store eller viktige som Stensbøl har proklamert.

Annet enn som argument og pressfaktor overfor TV2.

Totalt sett har toppidretten kommet styrket ut av alt rabalderet etter «Rikets tilstand».

Men både norsk idrett generelt og Bjørge Stensbøl spesielt får et fryktelig forklaringsproblem neste gang en norsk utøver blir tatt.

Og den dagen kommer fort nok.