- Blir bråk uansett hva vi gjør

I morgen sier idretten ja eller nei til Tromsø-OL.

Idrettspresident Tove Paule bekrefter overfor NTB at idrettsstyrets intensjon er å si et klart ja eller nei til OL i Tromsø på sitt ekstraordinære møte mandag.

- Uansett hvilket vedtak vi kommer til å gjøre, så blir det bråk. Det er jeg forberedt på, og det skal jeg takle, sier Paule. Hun har vært utsatt for et kraftig press fra ulike hold de siste dagene, men det er fra idrettsledere og politikere i Nord-Norge at presset har vært størst.

- Det har vært et veldig kjør nordfra. Jeg er ikke så sikker på om det gagner saken deres, mener Paule.

Nå er det en drøy uke siden Veritas-rapporten om OL i Tromsø ble offentlig. Den slo fast at netto utgifter til et OL i 2018 blir på 19,1 milliarder kroner, mot 9 milliarder i budsjettet som fulgte søknaden fra Tromsø.

Det er ikke til å komme fra at entusiasmen rundt et eventuelt OL i Tromsø sank betraktelig etter at de virkelige tallene ble kjent - alle andre steder enn i Nord-Norge.

Ikke bare midler

- Jeg ser at to kretsledere i nord vil ha saken utsatt på grunn av saksbehandlingsfeil. Det skjønner jeg ikke helt, for denne saken ble jo diskutert på idrettskretsledermøtet forrige helg. Der var det en sentral sak om ett års forbruk av anleggsmidler via tippemiddelpotten. Et lite flertall av kretslederne stemte for det, men det er jo ikke bare bruk av midler det går på i denne saken, sier Tove Paule.

Hun sier at det er svært mange ting i rapporten som ble fremlagt for en uke siden som idrettsstyret må ta stilling til.

Redaktøren i Nordlys mener saken stinker. Han skriver i en kommentar at det er udemokratisk at idrettsstyret har vetorett i OL-saken, og han får støtte av redaktøren i Avisa Nordland.

Nordnorske rikspolitikere raser mot idrettspresidenten og idrettsstyret. Saken blir forsøkt gjort til en nord-sør-konflikt, og flere og flere av dem som står på barrikadene i Nord-Norge mener nå at det er regjeringen som skal avgjøre hva som er best for norsk idrett de kommende 10-15 årene.


PRESSES FRA ALLE KANTER: Idrettspresident Tove Paule innrømmer at hun får mange tøffe sms\'er og mailer. Foto: SCANPIX
PRESSES FRA ALLE KANTER: Idrettspresident Tove Paule innrømmer at hun får mange tøffe sms\'er og mailer. Foto: SCANPIX Vis mer

Motstand

VG skriver søndag at 15 av 19 idrettskretser går mot et eventuelt OL i Tromsø. Det er bare de tre nordnorske kretsene samt Rogaland som stiller seg positive. Også et stort flertall av de 56 særforbundene vender tommelen ned.

Det betyr at en stor majoritet i Idretts-Norge går mot et OL i Tromsø, og det er helt på det rene at idrettsstyret må lytte til rådene de får fra kretser og særforbund som de er valgt til å representere.

- Føles presset umenneskelig?

- Jeg må innrømme at jeg får svært mange tøffe mailer og sms-meldinger, men når det er sagt vil jeg gjerne legge til at jeg totalt sett får flere støtteerklæringer enn motsatt, sier Tove Paule til NTB.

- Vi skal takle den stormen som vil følge det vedtaket som blir gjort mandag, for uansett hva vi kommer fram til blir det bråk og leven.

Møtet starter på et hotell ved Gardermoen like etter frokost mandag, og ved lunsjtider er planen at det skal være over.

(NTB)