Bogen tiltalt for bedrageri

Terje Bogen og den tidligere økonomidirektøren i Sponsor Service ble i dag tiltalt av Økokrim.

Og det er ikke lite Økokrim tiltaler konsernsjef Bogen og økonomidirektør Mark Sjuve for. I tiltalebeslutningen står det at de to er tiltalt for grovt bedrageri, investorbedrageri og regnskapsovertredelser og grov utroskap.

Ved flere anledninger i 2002 fikk konsernsjefen og økonomidirektøren på vegne av Sponsor Service ASA innvilget lån/kreditter på til sammen 350 millioner kroner hos Nordea Bank Norge ASA.

Som grunnlag for søknadene la de frem selskapsinformasjon som etter Økokrims syn gav et uriktig totalbilde av selskapet. Blant annet viste selskapets regnskaper, prognoser og budsjetter et bedre resultat enn det som var reelt, og en overvurdert balanse.

Konsernsjef Bogen er videre tiltalt for bedrageri mot en rekke investorer i forbindelse med at investorene skulle garantere for en rettet emisjon i Sponsor Service ASA. Økokrim mener at investorene ble forledet ved at de ble presentert uriktig informasjon om den økonomiske tilstanden i Sponsor Service ASA.

Ifølge tiltalen skal konsernsjefen og økonomidirektøren også ha gitt uriktige opplysninger til investorer i forbindelse med en rettet emisjon. Denne emisjonen ble ikke gjennomført.

Dessuten er de tiltalt for grov utroskap fordi regnskapet gav grunnlag for utbetaling av uberettigede bonuser på rundt én million kroner.

(ANB)

GROVT UTROSKAP: Økokrim har tiltalt Terje Bogen for grovt bedrageri, investorbedrageri, regnskapsovertredelser og grov utroskap.