Bokseforbundet søker EM i 2004

Norges Bokseforbund har bestemt seg for å støtte en søknad om å få europamesterskapet til Norge om seks år (2004). Det er Sør-Trøndelag boksekrets som har tatt initiativet, og det er meningen å legge kampene til Trondheim.

- I styret i bokseforbundet er vi veldig positive til dette initiativet. Vi har bestemt oss for å gå inn for en slik søknad, men før den endelige avgjørelsen tas, ønsker vi å legge saken fram for tinget vårt, sier presidenten i Norges Bokseforbund, Ørnulf Hansen, til NTB.

Han sier at det formelt sett er forbundet som må søke mesterskapet, for internasjonalt er det forbundet som står ansvarlig.

Hansen sier også at de totale kostnadene ved et så stort arrangement som EM beløper seg til cirka sju millioner kroner. Det er årsaken til at forbundsstyret vil legge saken fram for de tingvalgte representantene. Dersom tinget i bokseforbundet bestemmer seg for å søke EM, vil en avgjørelse falle på en kongress i det europeiske bokseforbundet i år.

(NTB)