NY PRESIDENT:  Børre Rognlien ble søndag valgt som ny idrettspresident. Foto: Morten Holm/Scanpix
NY PRESIDENT: Børre Rognlien ble søndag valgt som ny idrettspresident. Foto: Morten Holm/ScanpixVis mer

Børre Rognlien valgt til ny idrettspresident

Og Tove Paule fikk beklagelse for åpen mikrofon.

Andre visepresident Børre Rognlien (66) fra Oslo ble valgt til ny president i Norges Idrettsforbund på tinget i Oslo i formiddag.

Rognlien ble valgt ved akklamasjon, og han ble mottatt som ny president med trampeklapp fra en stående forsamling.

Tinget valgte Jorodd Aspjell (50) til ny første nestleder. Han rykker dermed opp fra posisjonen som styremedlem. Asphjell er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet - Børre Rognlien satt tidligere på Stortinget for Høyre.

Forlangte beklagelse Avtroppende idrettspresident Tove Paule forlangte en beklagelse fra valgkomiteens leder Arvid Sulland ved åpningen av den siste dagen på idrettstinget søndag — og hun fikk det.
Nå skal Tove Paule selv inn i valgkomiteen. - Går videre med økonomisk kriminalitet — Du er sitert på at «det kan være snakk om økonomisk kriminalitet». Jeg vil ikke ha slike anklager hengende ved meg når jeg nå forlater idrettsstyret. Derfor forlanger jeg at du beklager og trekker de uttalelsene tilbake. Hvis ikke er både jeg og Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) innstilt på å gå videre med saken, sa Paule fra sin plass på podiet på idrettstinget. — Det er helt uproblematisk for meg å beklage uttalelsene om økonomisk kriminalitet. Det er sikkert noe jeg er blitt provosert til å si, og de uttalelsene trekker jeg tilbake, sa Sulland. Sulland: - Ikke min lekkasje — Jeg hadde ikke bestilt de siste dagers til dels voldsomme medieoppslag, men det foregikk en lekkasje, som det var vanskelig for meg å håndtere. Både korrupsjon og økonomisk kriminalitet ble nevnt, men det er ikke valgkomiteens jobb å ta stilling til det. — Da jeg skjønte at saken om en mulig avtale mellom Paule og Thorsen før valget på tinget i Skien i 2007 kom til å bli kjent i mediene, tok jeg kontakt med både generalsekretær og presidentskap, for å gjøre dem forberedt på hva som ville komme. — Jeg ser ikke på meg selv som en varsler, og jeg beklager det store fokuset saken fikk. Den kom helt ut av proporsjoner, sa valgkomiteens leder Arvid Sulland, før han gikk løs på valgkomiteens innstilling.

Steile fronter - fortsatt Idrettstinget viste under behandlingen av lovforslaget om å endre sammensetningen av den lovgivende forsamlingen at det fortsatt er to blokker (idrettskrets og særforbund) som står steilt mot hverandre.

Derfor ble det status quo og ingen endring av likevektsbalansen mellom kretser og særforbund etter at saken var avsluttet lørdag. Det blir fortsatt 75 medlemmer fra kretsene og like mange fra særforbundene i tillegg til styremedlemmene som skal representere norsk idretts på tinget også om fire år.

(NTB- Per-Kristian Eriksen).