Bryne mister lisensen

Vålerenga, Raufoss, Start og Strømsgodset får ny lisens, mens Ragnvald Soma og Bryne har fått avslag på sin søknad av Klubblisensnemnda i Norges Fotballforbund.

- Klubbene har gjort en god jobb med å framskaffe dokumentasjon i forhold til kriteriene i klubblisensen. For Brynes del mente nemnda at kriterier innenfor området økonomi ikke var oppfylt, og nemnda kunne derfor ikke fatte et positivt vedtak om NFFs klubblisens for Bryne, sier nemndas leder Per Olav Helgeland.

Bryne kan anke vedtaket innen for 14 dager. En eventuell anke vil bli behandlet i NFFs klagenemnd for klubblisenser. Dersom avgjørelsen blir stående degraderes Bryne til 2. divisjon og Bærum vil få den ledige plassen i 1. divisjon.

Ski og Fotballklubben Lyn har omorganisert og skilt ut toppfotballen i en egen juridisk enhet, kalt FC Lyn. I og med at FC Lyn har tatt over klubbens plass i eliteserien så måtte FC legge fram dokumentasjon på at de oppfyller kriteriene for å få NFFs klubblisens. Nemnda fant at dokumentasjonen var i orden.

(NTB)