Byr på Sponsor Service

Investoren Svein Erik Bakke har lagt inn bud på konkursrammede Sponsor Service. Onsdag bekreftet medieselskapet Clear Channel at de har gjort det samme.

Bostyret hadde satt onsdag ettermiddag som frist for dem som ønsket å legge inn bud på boet. Da budfristen hadde gått ut, bekreftet advokat Jeppe Normann i bostyret at det var kommet inn bud, men ville ikke gå nærmere inn på om det var kommet inn ett eller flere bud på boet av hensyn til de prosessene som nå forestår.

Men ledelsen i Clear Channel Norway bekreftet at de er blant budgiverne. Torsdag sier Svein Erik Bakke til TV 2 Nettavisen at han også har lagt inn bud, men vil ikke gi kommentarer utover dette.

Tidligere har også verdens største sponsorfirma, IMG, sagt at de vurderer å gi bud på enkelte deler av Sponsor Service.

Normann regner med at videre avklaringer rundt et eventuelt salg tidligst vil komme i begynnelsen av neste uke.

- Slike salgsprosesser tar erfaringsmessig litt tid, sier han til NTB torsdag ettermiddag.

Blant annet skal bostyret vurdere det som er kommet inn av bud i samråd med Nordea, som er den største kreditoren i Sponsor Service. Nordea har sikret seg med pant til et betydelig beløp i det konkursrammede selskapet.

NTB