Carew vil avgi blodprøve

Fotballstjernen lover å ta ansvar for barnet, hvis det er hans. Les hele pressemeldingen.

- Vi reagerte sterkt på oppslaget i dagens VG. Det har kommet fram såpass mye unøyaktige opplysninger i denne saken, at vi nå så grunn til å reagere, sier Carews advokat Per A. Flod.

Både Carew og Flod har konsekvent nektet å uttale seg om saken, men i ettermiddag sendte de to ut en pressemelding. Der hevder de at Carew har samtykket til å avgi blodprøve for å få avklart om fotballproffen er far til Susan Namuddus barn.

- Til dagens oppslag i VG vil det opplyses at John Carew har samtykket til å avgi blodprøve for å få farskapet avklart, skriver Flod og Carew.

Vil ta ansvar

Carew og Flod skriver også at de har nektet å uttale seg om saken av hensyn til barnet.

- Det er svært vanskelig å ta til motmæle mot de beskyldninger som rettes mot en, uten å krenke de forpliktelser som påligger en og de hensyn man har å ta overfor motparten og ikke minst et uskyldig lite barn, står det i pressemeldingen.

Men om barnet er Carew sitt, vil han ta ansvar.

- John Carew vil selvsagt alltid ta ansvar for barn han eventuelt setter til verden. (...) John Carews moralsyn er urokkelig på dette punkt.

- Ville blitt tvunget

Susan Namuddus advokat Erling O. Lyngtveit er imidlertid lite imponert over de nye opplysningene fra Carew og Flod.

- Vi mener å ha det dokumentert skriftlig at Carew nektet å ta en farskapstest så sent som 9. juli i år. Dette er et dokument Flod har skrevet under på. Den eneste grunnen til at han nå gir seg, er at han vet at retten ville tvunget ham til å ta testen, sier Lyngtveit.

- Det er jo også derfor fylkestrygdekontoret har sett seg nødt til å ta ut sak på vegne av mor og barn.

Når det gjelder datoen for et eventuelt rettsmøte, mener han også at Carew og Flod tar feil.

- Det var berammet et rettsmøte til 7. oktober. Etter det jeg erfarer er grunnen til at Carew ikke fikk beskjed, at dommeren ikke har visst hvordan han skulle få kontakt med ham for å gi en stevning på lovlig vis, avslutter Lyngtveit.

HELE PRESSEMELDINGEN:

I anledning diverse oppslag i media vedrørende en farskapssak John Carew er trukket inn i, gis følgende kommentar:

Farskapssaker er i rettssystemet taushetsbelagte saker. Dette er saker som berører svært private forhold for alle parter, ikke bare moren og den eller de påståtte fedre, men minst like meget den part som helt uforskyldt er midt oppe i saken, nemlig det barnet det gjelder.

Overnevnte medfører også at det er umulig å gå inn i en offentlig dialog om de forhold en slik sak berører. Det er derfor svært vanskelig å ta til motmæle mot de beskyldninger som rettes mot en, uten å krenke de forpliktelser som påligger en og de hensyn man har å ta overfor motparten og ikke minst et uskyldig lite barn.

Av disse grunner har John Carew konsekvent avslått å kommentere denne saken. Av hensyn til alle parter, Susan Namuddu, han selv og ikke minst det barnet denne saken gjelder vil han for sin del fortsette med å holde denne saken privat og innenfor det forum der saken eventuelt blir å behandle.

Til dagens oppslag i VG vil det likevel opplyses at John Carew har samtykket til å avgi blodprøve for å få farskapsforholdet avklart. VG’s påstander om det motsatte er uriktig.

Det opplyses dertil at John Carew ikke er innkalt til noe rettsmøte 7. oktober slik VG skriver. Det har heller aldri vært aktuelt å innkalle John Carew til noe rettsmøte 7. oktober 2004. Dette er bekreftet av Oslo tingrett i dag.

På generell basis vil dertil opplyses: John Carew vil selvsagt alltid vil ta ansvar for barn han eventuelt setter til verden. Påstandene om det motsatte fra Susan Namuddu og hennes advokat, Erling O. Lyngtveit, i herværende sak er således grunnløse og direkte uriktige. John Carews moralsyn er urokkelig på dette punkt.

John Carew

Per A. Flod

VIL TA ANSVAR: John Carew brøt i dag tausheten om farskapssaken. Han hevder han ikke har uttalt seg før av hensyn til barnet.
GIKK TIL SAK: Susan Namuddu hevder at landslagsstjernen John Carew er far til barnet hennes.