Cupkamper onsdag

Landets første fotballstreik er over, etter at NISO og NHO ble enige i natt. Det betyr at onsdagens cuprunde går som planlagt.

Partene ble enige om å møtes til nye forhandlinger i går kveld. Like før halv to i natt kom de til enighet om ny tariffavtale, skriver NISO på sin egen hjemmeside.

Avtalen innebærer at det opprettes et utvalg som skal utrede nye forsikringsordninger og arbeidsavtaler for fotballspillerne. Ifølge NISO har nattens enighet også styrket spillernes rett til fri overgang til ny arbeidsgiver etter kontrakten har utløpt.

«Vi har fått en sterkere ordlyd og bekreftelse på at overgangssystemet skal reguleres i forhold til Bosman-prinsippet og Bosman-dommen, og styrket prinsippet i arbeidsmiljøloven om fri flyt av arbeidskraft.» heter det på NISOs hjemmeside.

Onsdagens cuprunde blir dermed spilt som planlagt.

Til VGNett holdt NISO-leder Morgan Andersen i natt fast ved at streiken var helt nødvendig:

- Ja, det var den helt klart. Vi har gjort folk bevisste på at fotball ikke bare er en hobby. Jeg tror folk flest som setter seg ned og tenker selvstendig vil forstå kravene vi hadde, sa Andersen.

NISO ga seg under forhandlingene på kravet om at spillerne hadde rettighetene til eget navn, signatur og bilde. Den nye avtalen inneholder i tillegg et nytt punkt om at spillernes arbeidskontrakter skal utarbeides etter tariffavtalens bestemmelser, noe som likevel fortsatt sikrer arbeidsgiveren styringsretten over arbeidskontraktene.

- Vi er veldig fornøyd med at NISO har frafalt dette kravet som de streiket på, om forhandlingsrett på arbeidskontrakter. Det ga åpning for å kunne sluttføre forhandlingene, sier NHO-representant Arne Hole til NRK.

Morgan Andersen mener konflikten er en seier for fagforeningsarbeidet innen idretten.

- Streiken er utrolig mye verd. Den har satt søkelyset på en del problemstillinger, samtidig som man fikk se reaksjonene til en del arbeidsledere som jeg tror mange folk vil reagere på, sier Andersen med klar adresse til de siste dagenes uttalelser fra Rosenborg-ledelsen.

- Vi er veldig glad for den hjelpen vi fikk derfra. Vi er styrket både innad og utad. De tillitsvalgte ute i klubbene har gjort en utrolig jobb, uten dem hadde det ikke vært mulig, konkluderer Andersen.

TRØTTE OG ENIGE: NHOs Arne Hole og NISO-sjef Morgan Andersen etter at parttene ble enige ved 01.00-tida i natt.