Dagens dobbel fredag

Dagens dobbel-resultatene fra Jarlsberg travbane:

DD-1: 1 Rennfast

DD-2: 1 Eighty Strømline

Odds: 13,56

Strykninger

DD-1: 5

DD-2: -