Dagens dobbel

DAGENS DOBBEL
Odds:
15,74.

DD-1: 4 Tom Glup

DD-2: 1 Black Luck

Omsetning: kr. 492.305.

Strøket: DD-1: 5, DD-2 : 11.