KAN UTESTENGES: Stabæk-styreleder Erik Loe valgte å tre til side da påtalenemndas innstilling ble kjent i går. Han risikerer utestengelse fra alle verv i NFF-sammenheng i 18 måneder, sammen med sportslig leder Inge Andre Olsen. VIF-sportsdirektør Truls Haakonsen risikerer samme utestengelse i et år.Foto: SCANPIX/Dagbladet
KAN UTESTENGES: Stabæk-styreleder Erik Loe valgte å tre til side da påtalenemndas innstilling ble kjent i går. Han risikerer utestengelse fra alle verv i NFF-sammenheng i 18 måneder, sammen med sportslig leder Inge Andre Olsen. VIF-sportsdirektør Truls Haakonsen risikerer samme utestengelse i et år.Foto: SCANPIX/DagbladetVis mer

- De ansvarlige kan risikere alvorlige fengselsstraffer

Advokat sammenlikner Gunnarsson-saken med Morgan Andersens dokumentfalsk.

(Dagbladet): Påtalenemndas innstillinger til sanksjoner mot Vålerenga og Stabæk i den såkalte Gunnarsson-saken viste seg å bli brutale.

Nemnda fester null lit til at opsjonsavtalen rundt Herman Stengel ikke har sammenheng med kjøpet av Veigar Pall Gunnarsson, beskylder klubbene for løgn, og vil gi Stabæk en halv million i bot - Vålerenga 350 000.

For enkeltpersonene som er involvert, er reaksjonene like kraftige. Påtalenemnda ønsker å frata Stabæk-styreleder Erik Loe retten til å inneha verv i 18 måneder, for sportslig leder Inge Andre Olsen gjelder det samme.

VIF-sportsdirektør Truls Haakonsen skal svartelistes i et år - dersom doms- og sanksjonsutvalget kommer til samme konklusjon som nemnda.

Men saken kan bli enda mer alvorlig for de nevnte dersom den ender som ordinær straffesak. Advokat Dag Steinfeld sier til Dagbladet at Gunnarsson-saken kan handle om grovt bedrageri.

- Dette er en påtale innenfor NFFs egne foreningsjuridiske regler. Men det tilsidesetter jo ikke at saken kan bli aktuell som en ordinær straffesak for våre alminnelige domstoler, sier Steinfeld.

- Det som betyr noe er hvorvidt det er gjort noe straffbart eller ikke i straffelovens forstand, og dersom dette er grovt bedrageri, slik det kan se ut til, kan norsk påtalemyndighet selv sette i gang en etterforskning. Da er det påtalemyndigheten ved Oslo politikammer eller Økokrim som må sette det i gang, sier han.

Minner om Morgan
Steinfeld nevner saken mot tidligere Lyn-direktør Morgan Andersen, som ble dømt til ett års betinget fengsel for dokumentforfalskning og for å ha avgitt falsk anmeldelse i forbindelse med Mikel-saken i 2008.

Den gang trakk Andersen og John Obi Mikels advokater sine respektive anmeldelser, men politiet fortsatte etterforskningen på eget initiativ.

Dag Steinfeld sier Nancy kan spille en avgjørende rolle i en eventuell straffeforfølgelse av de ansvarlige i Gunnarsson-saken

- Det avgjørende for om påtalemyndigheten vil reise straffesak, er om den franske klubben (Nancy) fremsetter påtalebegjæring, eller påtalemyndigheten mener at allmene interesser tilsier det, sier han til Dagbladet. 

- Hvis det foreligger et grovt bedrageri i denne saken, hvilket mye kan tyde på, vil nok noen mene at slike interesser tilsier påtale og straff i vanlig forstand, sier advokaten.

I så fall risikerer de involverte fengsel.

- Den straff påtalenemda innstiller på i NFF er jo på personnivå langt mildere enn de ville vært i en straffesak, sier Dag Steinfeld, og utdypet ytterligere på TV 2 i går:

KAN SE UT SOM GROVT BEDRAGERI: Advokat Dag Steinfeld mener straffene Påtalenemda anmoder om er langt mildere enn de ville vært i en straffesak.Foto: Dagbladet
KAN SE UT SOM GROVT BEDRAGERI: Advokat Dag Steinfeld mener straffene Påtalenemda anmoder om er langt mildere enn de ville vært i en straffesak.Foto: Dagbladet Vis mer

- I en straffesak for de alminnelige domstoler kan klubbene bare ilegges bøter. Men hvis det er bedrageri, vil personene som er ansvarlig for å ha utført handlingene være eksponert for alvorlige fengselsstraffer.

Mener politiet bør etterforske
Samme kanal har også snakket med spilleragent og advokat Gunnar Martin Kjenner, som synes det er rart at politiet ennå ikke har undersøkt saken.

- Jeg er forundret over at politiet ikke griper inn og etterforsker saken for bedrageri, sier Kjenner, som synes påtalenemndas innstilling er riktig.

- Dette er et steg videre i forhold til det nivået idretten har lagt seg på tidligere, men jeg synes påtalenemnda har lagt seg på et fornuftig nivå når de finner en sammenheng mellom opsjonen og salgsavtalen, sier han.

NFFs samlede påtalenemnd er krystallklare i fordømmelsen av opsjonsavtalen Vålerenga og Stabæk har inngått om talentet Herman Stengel, og spesifiserte ytterligere detaljer fra avtalen omkring 16-åringen.

Dersom Vålerenga vil hente ham innen 1. september neste år, må de betale ytterligere 12,5 millioner. Vil de kjøpe ham innen 1. september 2014, må de ut med 15 millioner kroner i tillegg til de fire de allerede har betalt. 

«Dette innebærer slik nemnda ser det at opsjonen kun er fordelaktig for Vålerenga dersom spilleren før fylte 20 år er verdt over 19 millioner kr i en nasjonal overgang,» skriver påtalenemnda.

- Denne saken er svært ille. Det synes å ha vært en overlagt plan som er systematisk gjennomført for å føre en utenlandsk klubb bak lyset og unndra dem for to millioner kroner, sier advokat Dag Steinfeld.

Påtaler ganske klare lovbrudd
Fotballpresident Yngve Hallén sa følgende til Dagbladet om påtalenemndas beslutning i går kveld:

- De har innstilt på ganske alvorlige sanksjoner og i sin slutning påtaler de ganske klare lovbrudd. Dette er alvorlig. Men det er viktig å påpeke at dette først skal til domsutvalget og vurderes der.

- Jeg har ikke lyst til å gå inn på enkeltpersoner, men det som er viktig nå er at klubbene og styrene må ta tak, få alle kort på bordet og få ryddet opp, slik at vi kan gå videre, sier fotballpresidenten.

ETTERLYSER ETTERFORSKNING: Advokat Gunnar Martin Kjenner er forundret over at politiet ikke griper inn og etterforsker saken for bedrageri.

Foto: Bjørn Langsem/DAGBLADET
ETTERLYSER ETTERFORSKNING: Advokat Gunnar Martin Kjenner er forundret over at politiet ikke griper inn og etterforsker saken for bedrageri. Foto: Bjørn Langsem/DAGBLADET Vis mer