Delseier for Klemetsen i skattesaken

Team Klemetsen får refundert deler av de to millioner kroner som ligningsmyndighetene mente å ha krav på. Nå vurderer familien å gå til rettssak for å få tilbake resten, skriver Stavanger Aftenblad.

Avgjørelsen i skattesaken falt torsdag morgen, og kort fortalt kan man si at Klemetsen både vant og tapte saken mot Overligningsnemnda.

- Ole Klemetsen har fått medhold i sin klage på de vesentligste punktene. Det innebærer at han har penger til gode hos skattemyndighetene, noe vi oppfatter som en liten seier. Når det gjelder de prinsipielle sidene ved saken, har Overligningsnemnda vist liten forståelse for at Ole Klemetsen en gang var amatør som ble profesjonell. Det er anført at Klemetsen ikke har hatt alle formalitetene i orden, og her er vi uenige, sier Klemetsens advokat Arnfinn Sørskår.

Verken John Klemetsen eller advokat Sørskår ønsker å si noe om hvor mye mindre skattekravet er blitt, men Stavanger Aftenblad skriver at det dreier seg om flere hundre tusen kroner.

Nå vil Arnfinn Sørskår se på det juridiske i saken og vurdere hvilke punkter det kan være hensiktsmessig å gå videre med. Han bekrefter at det kan være aktuelt å gå til domstolene.

(NTB)