Demotivert idrettspresident

Idrettspresident Kjell O. Kran legger ikke skjul på at han klandrer kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

- Ja, jeg er demotivert akkurat nå. Og skuffet over Kulturdepartementets framgangsmåte.

De har fratatt oss all selvråderett, sier en oppgitt president.

- Her har vi gjort et stort arbeid for å endre tippenøkkelen og sikre idretten bedre rammevilkår. Og så får vi ikke pengene vi etter vår klare oppfatning har oppnådd politisk enighet om. Vi er så til de grader overkjørt, sier en skuffet president.

Han nøler ikke med å gi den politiske ledelsen i departementet skylda for at 31 millioner av idrettens penger holdes tilbake.

- Det er min oppfatning, ja.