Denne «ukjente» mannen har en av Fotball-Norges viktigste oppgaver

Slik leder Kristvang milliardsalget av tv-rettighetene.

STOR MAKT: Knut Kristvang leder salget av tv-rettighetene for toppfotballen i Norge. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet.
STOR MAKT: Knut Kristvang leder salget av tv-rettighetene for toppfotballen i Norge. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet.Vis mer

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Knut Kristvang (44) har en sentral rolle i utviklingen av norsk fotball. Som daglig leder i det felleseide selskapet til Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, Fotball Media, er 44-åringen ansvarlig for å selge tv-rettighetene for Tippeligaen og Obos-ligaen fra og med 2017-sesongen.

Ekspertene betegner avtalen som et mulig veiskille for utviklingen av norsk fotball. Kristvang innrømmer også overfor Dagbladet at han er spent nå som forhandlingene starter.

- Jeg er veldig ydmyk i forhold til det. Jeg har stor respekt for betydningen og konsekvensene av denne avtalen. Jeg merker også en spenning på noe som er ukjent, på hva som venter oss i 2017, forteller Kristvang.

Sentral rolle Han møter oss i Molde-losjen på Ullevaal stadion. Det er fra disse lokalene ettbarnsfaren styrer hverdagen sin. De siste 15 årene har Kristvang arbeidet med samtlige tv-avtaler. Det inkluderer forhandlingene som endte med den berømte "Fotballmilliarden" i 2005 og salget av den nåværende kontrakten - som Canal Plus kuppet foran nesa til intetanende TV 2-sjefer for fire år siden.

I motsetning til den gangen, sendte Fotball Media på mandag ut et anbudsdokument som inneholder rammevilkårene for en mulig avtale til de potensielle kjøperne. Det avsluttet del én av prosessen for Kristvang og hans medhjelpere. Ettersom 44-åringen også er medlem av forhandlingsutvalget, oppleves trøkket rundt salget av medierettighetene som stort.

Frem til nå har de siste månedene blant annet gått med til dialog med ulike tv-selskaper, rettighetshavere og andre aktører på distribusjonssida. Alt er et ledd i å lande den best mulig kontrakten for norsk fotball.

- Jeg har daglig kontakt med administrasjonene til Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Jeg forholder meg til et styre som er nedsatt av de to eierne, så vår rolle er blir ofte å være bindeleddet når det gjelder de kommersielle avtalene som eies i fellesskap, forklarer Kristvang.

«Fotballmilliarden» I 2001 var han med på å forhandle frem en tv-avtale som genererte 300 millioner kroner til norsk fotball over fire år. Det var en betydelig sum den gang, men den neste skulle vise seg å bli banebrytende.

Det var i 2005. Konkurransen om rettighetene var større enn noen gang. TV 2, Telenor, NRK, MTG Viasat og selskapet som nå er kjent som SBS Disovery var alle sultne på å sikre seg rettighetene. De norske fotballederne gikk til forhandlingene med en nøktern målsetting om en økning i pris fra den forrige avtale. Det viste det seg raskt at de skulle få. Det som overrasket dem, var at verdien skulle mer enn triple seg.

Dagbladet får opplyst at Fotball Media gikk fra å heve 300 millioner kroner totalt for den forrige perioden, til å inkassere 300 millioner kroner per år i den neste.

- Det ble betydelig mer enn vi regnet med. Det ble en stor konkurranse om rettighetene, noe som dro prisen flere hundre millioner kroner opp. Det var mye mer enn vi hadde trodd på forhånd, innrømmer Kristvang.

Til slutt var det TV 2 og Telenor som fikk tilslaget på de eksklusive rettighetene. Det ble jublet både i lokalene på Ullevaal, hos tv-aktøren og fotballagenten Rune Hauge, som forhandlet på vegne av norsk fotball og sikret seg ti prosent av salgssummen i honorar.

Styrkene Nå, mens andre familiefedre tenker mest på hva de skal kjøpe i julegaver til familien, er det igjen tv-rettigheter som står i hodet på Kristvang. Denne gangen fra og med 2017.

Karen fra Krokstadelva utenfor Drammen smiler beskjedent når han får spørsmål om hvilke egenskaper som gjør ham rustet til å lede de viktigste forhandlingene for norsk fotball på lang tid.

- Jeg har etter hvert fått lang erfaring med dette. Jeg har vært med på dette mange ganger før så jeg kjenner aktørene godt. Så tror jeg at jeg har en brukbar evne til å forhandle frem gode avtaler.

Han betegner en god avtale som noe begge parter er fornøyde med. Det er et suksesskritérie. For Kristvang er ikke i tvil om at toppfotballen er nødt til å ha mediepartnere som kan forvalte og utvikle rettighetene på en måte som gjør at interessen for våre hjemlige ligaer øker - og ikke daler.

Samtidig merker Fotball Media-sjefen at det står om mye penger og at kreftene i sving er sterke.

- Ja, det merker jeg. Det er mange og sterke meninger, men det synes jeg er utelukkende positivt. Utfordringen er å samle alle i en retning. Jeg er likevel helt overbevist om at vi vil få til en god løsning, sier han.

- Ble mye bråk Kristvang fremstår åpen og ærlig. Han snakker med en rolig stemme, men budskadet kan umulig tas feil av. Han er opptatt av gode prosesser. Han mener det er essensielt i alle sammenhenger. Samtidig er Kristvang klar over at det ikke alltid har vært tilfelle i arbeidet med de foregående tv-avtalene.

Da majoritetsandelen av de nåværende rettighetene ble solgt for fire år siden, brakte det inn 1,1 milliarder. Likevel skapte det intern forbannelse i den norske fotballbevegelsen og blant tv-aktørenene som satt forsmådde igjen etter Canal Plus-kuppet.

Kristvang reagerte selv, noe som ble utslagsgivende for at han trakk seg som daglig leder i Fotball Media bare noen uker seinere.

- Det ble mye bråk rundt avtalen den gangen. Så det ble en krevende periode med mye støy for norsk fotball, minnes Kristvang.

Trakk seg Selv om motforestillingene blant styremedlemmene i Fotball Media var mange, ble budet til Canal Plus (nå kjent som C More) akseptert. Det var rett og slett for godt til å si nei til. Det mente i alle fall personene som fikk det siste ordet.

- Canal Plus hadde like før mistet Premier League til TV 2. De måtte ha en type premiumrettigheter, så de kom med et bud før rettighetene var lagt ut for salg. Og til slutt ble det akseptert.

I etterkant oppsto det en heftig debatt. Og TV 2 var ikke de eneste som var forbannet. 

- Vi visste at debatten ville komme. Vi visste jo at det var en beslutning som mange ville reagere på. Det var også helt riktig at prosessen ble evaluert. Alle som var involvert oppfattet det som krevende, det er det ingen tvil om, men når noe sånt skjer må man håndtere det. Min person og rolle oppi dette var ikke det viktige. Jeg hadde min jobb som jeg måtte gjennomføre, forteller han.

- Hva er det viktigste i i en slik prosess?

- Det viktigste har med forankring å gjøre, at de som blir påvirket av denne avtalen får komme til orde på forhånd og si sine meninger. Det å spille på lag med de potensielle rettighetskjøperne er viktig for å få til gode avtaler og god utvikling over tid.

Jobber godt sammen Kristvang bruker også tid på å skryte av det nåværende samarbeidsklimaet mellom representantene fra NFF, NTF og Fotball Media.

Representanter som han er bindeleddet mellom.

- Jeg opplever det som veldig godt. Man har veldig stor respekt for hverandres roller og utgangspunkt. Det vil alltid være delte meninger, men sånn skal det være mellom forbund og klubb. I tillegg er det mange dyktige personer som daglig jobber med dette sentralt på Ullevaal og ute i klubbene.

- Fotball Media er basert på en tiårig avtale mellom NTF og NFF og det at vi har hatt et så langsiktig perspektiv tror jeg har vært helt avgjørende for at vi har kunnet forvalte avtalene og utviklet norsk fotball i riktig retning. I et lite land som Norge må man jobbe tett på hverandre. Vi må dra i samme retning, er Kristvangs formaning.

Kan bli åpne garderober Som et ledd i å skape et medieprodukt som gjør norsk fotball mer attraktivt for publikum, har det blitt vurdert flere tiltak. Et av dem er å åpne opp tippeligagarderobene for mediene som sender kampene live og pressen umiddelbart etterpå. Tanken bak er blant annet at det vil gi fotografene større nærhet og journalistene mer følelsesladde svar, noe som skal bidra til en bedre totalopplevelse for supporterne.

- Vi vil skape de emosjonelle båndene. Det er veldig viktig for oss. Derfor ønsker vi å vise mer av det indre livet. Vi har allerede sett mange gode eksempler på dette i årets sesong. Vi kommer til å få se en større dreining mot disse momentene, forteller Kristvang.

Det er noe av det anbudsdokumentet innbærer. Der ligger det klare premisser for de som ønsker å vise oppgjørene på tv.

- Det er også åpninger for utvikling. Vi skal selvfølgelig verne om at fotballkamper er en konkurranse og at det er utøvere som skal prestere, men vi må kanskje i større grad være klare på at dette er et underholdningsprodukt. Vi trenger mer åpenhet og nærhet til eget produkt, mener sjefen i Fotball Media.

Betal-tv eller gratis-tv Åpenhet er også et nøkkelord i vurderingen av hvor stor andel av oppgjørene som skal gå på betal-tv og hvor mange som bør være gratis. Kristvang omtaler det som en balansegang. Med for mange gratiskamper er frykten at publikum vil holde seg hjemme i større grad. Med for få er frykten at tilgangen blir mindre og at oppslutningen dermed faller.

- Det er veldig utfordrende å finne det rette punktet. Det kan være at noe fungerer bra i 2015, men at det ikke fungerer på samme måte i 2017. Brukermønsteret endrer seg raskt. Det er veldig viktig at vi får på plass avtaler som passer på disse tingene, sier Kristvang.

Startet del to av prosessen Han var på mandag med på å sende ut dokumentet som er utgangspunktet for den nye avtalen. Fristen for å legge inn bud er satt til 30. november. Etter det skal fotballens forhandlingsutvalg komme med en innstilling til styret i Fotball Media som deretter vil godkjenne den endelige avtalen.

Det skal totalt selges ni rettighetspakker, og de ser slik ut: 

• Tre pakker som beskriver direktevisning av kamper i Tippeligaen. Den største pakken er kampene i hovedrunden søndager klokken 18. I tillegg tilbys det pakker med kamp lørdag og søndag kveld 

• Det tilbys to magasinpakker for Tippeligaen - «under-runden-pakke» og en «etter-runden-pakke» 

• Kampene i OBOS-ligaen ligger i egen pakke, mens de fem kampene i play-off til Tippeligaen etter at seriespillet er avsluttet, ligger i en annen pakke 

• I tillegg tilbys det rettigheter til arkivbilder, herunder også historiske bilder fra tidligere sesonger. 

• Visningsrettigheter til klipp og høydepunkter vil bli solgt, men er ikke definert som egne pakker i denne utlysningen  

Les også: 

• Slik er den interne prosessen rundt salget av tippeligarettighetene

• Kan tjene flere hundre millioner på EM-deltakelse

STYRER FORHANDLINGENE: Fra kontoret på Ullevaal stadion jobber Kristvang som daglig leder i Fotball Media. Foto: Hans Arne Vedlog  /  Dagbladet
STYRER FORHANDLINGENE: Fra kontoret på Ullevaal stadion jobber Kristvang som daglig leder i Fotball Media. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer