- Det er ikke noe vondt blod mellom oss

Madeleine Haugland om rekordstreng straff mot Ski.

(Dagbladet): Den Høyere Voldgiftsrett ser svært alvorlig på saken mot Espen Ski, og avsa en enstemmig og streng dom da de i dag inndro jockeyens lisens i seks måneder.

«Hendelsen kunne fått katastrofale følger for Madeleine Haugland og den har rammet galoppsportens omdømme hardt. Espen Ski er en erfaren jockey man må kunne forvente opptrer ansvarlig og hensynsfullt overfor sine medkonkurrenter. DHV finner ingen formildende omstendigheter bortsett fra at det faktisk ikke oppsto noen fysisk skade på Madeleine Haugland.», står det blant annet i dommen.

Administrerende direktør i Norsk Jockeyklubb, Hans Petter Eriksen, kan ikke huske en strengere dom i sin tid i galoppsporten.

- Dommen er streng. Jeg kan ikke huske i min tid at det har blitt inndratt lisens for mer enn et par måneder, sier Eriksen til Dagbladet.

- Det var ingen diskusjon om hendelsesforløp eller skyld. Ski har innrømmet at han dyttet, han hevder han ble redd, og dermed reagerte på den måten. Men det er klart at Den Høyere Voldgiftsrett ser alvorlig på denne saken, sier han.

Mister 48 løpsdager
Espen Skis lisens er inndratt med virkning fra og med 24. november i år til og med 23. mai 2012, og han er også dømt til å betale omkostninger på 6000 kroner.

Jockeyen kan ikke ri i noe land i denne perioden, og mister 48 løpsdager, inkludert åtte her i Norge.

Skis advokat Dag Holmen mente blant annet å ha bevismessig belegg for å si at Madeleine Haugland hadde sjenert Espen Ski i forkant av dytten, men fikk ikke medhold av voldgiftsretten i det.

«De andre vitnene oppfattet ikke at det forelå en farlig situasjon.», står det blant annet i dommen.

Det faktum at Madeleine Haugland ikke ble skadet, samt den store medieoppmerksomheten rundt Espen Ski, ble også trukket fram av advokaten som argumenter for en mild straff for jockeyen.

«At hun ikke falt av hesten må tilskrives hennes dyktighet og tilfeldigheter ... Det oppsto ingen fysisk skade på Madeleine Haugland og hun har ikke påberopt seg noen psykisk skade. DHV er imidlertid av den oppfatning at skadefølgen ikke ensidig kan relateres til Madeleine Haugland. Hendelsen har utvilsomt skadet galoppsportens omdømme og anseelse, noe som må med i vurderingen av handlingens skadefølge ... DHV har forståelse for at [medias fokus] har vært en belastning for Espen Ski. Det er imidlertid slik at også Espen Ski ved flere anledninger er intervjuet og blitt gitt anledning til å eksponere sitt syn på saken.», kommenterer voldgiftsretten.

Ski har mulighet til å anke dommen til Galoppsportens Domsutvalg innen 14 dager.

- Prosessen har vært ryddig. Jeg er glad for den grundige gjennomgangen saken har fått. Straffen var den styret hadde innstilt på. Jeg gjentar at jeg aldri mente å dytte Madeleine av hesten. Jeg har ikke snakket med advokaten min, men jeg vil i en foreløpig kommentar si at jeg håper vi er ferdig med saken, sier han til rikstoto.no.

Ikke noe vondt blod
Madeleine Haugland selv er sparsom med kommentarene etter dommen i dag.

IKKE VONDT BLOD: Jockey Madeleine Haugland sier forholdet til Espen Ski nå er helt greit.Foto: Sigve Kvamme/Dagbladet
IKKE VONDT BLOD: Jockey Madeleine Haugland sier forholdet til Espen Ski nå er helt greit.Foto: Sigve Kvamme/Dagbladet Vis mer

- Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om, sier hun til Dagbladet.

- Hvordan er forholdet mellom dere to nå?

- Det har vært helt greit. Jeg møter ham på stallen, det er ikke noe vondt blod mellom oss, sier hun.

Da Dagbladet snakket med henne dagen etter hendelsen, trodde hun ikke straffen ville bli så streng som den nå ble.

- Det var en kjent jockey i England som rev en annen jockey av hesten etter målgang, og han fikk seks måneder på bakken. Jeg tror vel ikke det blir det samme her, men det kommer nok til å bli en streng reaksjon, sa hun.

- Ski har sagt at du er urutinert og presset ham inn mot gjerdet?

- Det virker som om han prøvde å ta en offerrolle, og vri det til at det var jeg som gjorde noe farlig. Men så skjønte han vel etter hvert at det lønner seg å være litt mer ydmyk, sa Haugland.
Jockeyklubb-Direktør Hans Petter Eriksen håper ikke saken har vært for skadelig for galoppsporten.

- Det har vært mye oppmerksomhet rundt den, men vi er alle bare glade for at det ikke skjedde en ulykke, da hadde saken vært atskillig verre, sier han, og legger til at han tror Ski og Madeleine Haugland vil komme godt overens når Ski etter hvert kommer tilbake i løp.

Espen Ski og og hans advokat Dag Holmen har foreløpig ikke besvart Dagbladets henvendelser