Dette er EPO

Hormonet EPO produseres i nyrene og stimulerer beinmargen til å produsere flere røde blodlegemer. De setter fart på oksygentransporten i kroppen og bedrer kondisjonen. EPO kan også produseres kunstig, og sprøytes inn i blodet. Det finnes ikke metoder som skiller naturlig EPO fra kunstig EPO i dopingtester. Derfor innførte FIS før VM i 1997 øvre blodgrenser for kvinner (16,5) og menn (18,5) målt i gram hemoglobin per liter blod.