Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Sport

Mer
Min side Logg ut

Dialog - ikke boikott

OL i Beijing kan bidra til freds- og forsoningsarbeid i verden.

Om et drøyt halvår starter De olympiske leker i Beijing. For Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) står idretten i fokus. I forbindelse med dette OL har det imidlertid vært rettet spesiell oppmerksomhet på den politiske situasjonen i vertslandet. Det er både naturlig og ønskelig. NIF vet at idretten gjennom OL i Beijing bidrar til økt søkelys på Kina, og håper at dette kan føre til en bedring av menneskerettighetssituasjonen i landet.

IOC har lagt OL 2008 til Beijing. Idretten i Norge har gjennom et enstemmig idrettsting vedtatt å delta. Vi tror at åpenhet og dialog er å foretrekke framfor boikott og isolasjon. For NIF er det viktig å understreke at idrettsorganisasjonen i Norge først og fremst er en bevegelse som skal fremme fysisk aktivitet og idrettsglede. Men idretten har også fått en rolle utover det rent sportslige. «Å bygge opp økt forståelse mellom mennesker, og derved bidra til å skape en bedre og mer fredelig verden,» er en del av det olympiske charteret som NIF stiller seg 100 prosent bak.

NIF er også blitt utfordret på hva norsk idrett kan gjøre for å bedre menneskerettighetssituasjonen i Kina. Også Kinas rolle i andre deler av verden, som i Darfur og Burma, har aktualisert debatten om den politiske betydningen av Kinas OL-arrangement. Det diskuteres i hvilken grad lekene skal, eller kan, brukes som et pressmiddel, både i forhold til kritikkverdige forhold i landet og utenrikspolitisk. Vi mener at idretten gjennom dialog og åpenhet kan bidra til freds- og forsoningsarbeid i verden. Under de siste OL har for eksempel Nord-Korea og Sør-Korea gått under felles flagg i åpningsseremonien. I Sør-Afrika jubler idrettsutøvere sammen for gode prestasjoner, på tvers av gamle apartheidskiller. På fotballbanene på Balkan spiller barn av tidligere fiender nå sammen. Dette er gode eksempler på at man har lyktes i dette arbeidet. Idretten samler utøvere på tvers av religion, kultur og etnisk opprinnelse. Idrett er derfor i seg selv dialogfremmende, fører til økt kunnskap om andres kulturer og gir kunnskap om interne forhold i flere land.

I august i 2007 markerte blant annet Amnesty at det var ett år igjen til OL i Beijing. I den forbindelse la organisasjonen fram en rapport som omhandlet menneskerettighetssituasjonen i Kina. Rapporten peker på enkelte områder der situasjonen i Kina har bedret seg, men slår fast at det fortsatt begås alvorlige brudd på menneskerettighetene. Amnesty og andre gjør et viktig arbeid med å sette disse sakene på dagsorden, og for oss i NIF er rapporten bekymringsfull lesing. Vi har tro på at verdens tilstedeværelse i Beijing vil føre til økt dialog mellom myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner, og at utenlandsk nærvær før og under OL vil føre til mer åpenhet i landet. Den massive mediedekningen som OL genererer, og den oppmerksomhet som skapes ved siden av idretten, vil kunne være med og påvirke omverdenens syn på Kina og forhold i landet. Dette er en kime til positiv utvikling. Gjennom vår olympiske deltakelse tror vi derfor at idretten vil være et virkemiddel for dialog og positive endringer.

Det er viktig for oss å understreke at NIF tar sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør alvorlig, og at idretten ikke kan isoleres fra det samfunnet den er en del av. NIF er medlem av, og samarbeider med, Initiativ for Etisk Handel (IEH). Vi har egne etiske retningslinjer som kommuniseres med våre samarbeidspartnere, og stiller gjennom disse også krav til etiske standarder hos våre leverandører. NIF arbeider nå med å øke kompetansen om disse prinsippene internt i idrettens organer. Etiske standarder i blant annet klesindustrien er et vanskelig og til dels uoversiktlig område, der produsenter opererer med ulike underleverandører. God dialog med organisasjoner som blant annet IEH, gjør at NIF kan stille konkrete krav til våre leverandører om oppfølging og påvirkning til utbedringstiltak i tilfeller der det påvises kritikkverdige forhold som bryter med menneskerettighetene og internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter.

Fram mot OL i 2008 vil NIF ha et internt fokus på forholdene i Kina. Utøvere og støtteapparat vil bli godt orientert slik at de er fullt oppdatert på situasjonen i vertslandet. Det er viktig for NIF at utøverne har denne kunnskapen, slik at de selv kan gjøre seg opp en mening om hvordan de vil forholde seg til disse spørsmålene under lekene. Idretten er holdningsskapende og meningsbærende. Våre norske utøvere står selvfølgelig fritt til å uttale seg eller ytre seg på andre måter om situasjonen i Kina både før og under lekene. Det samme gjelder selvsagt for alle våre representanter, ansatte og tillitsvalgte.

Norsk utenrikspolitikk baseres på dialog med Kina, og det er først og fremst gjennom våre utenrikspolitiske kanaler at Norge kan påvirke kinesiske myndigheter til å endre politikk. Idretten vil bidra på de arenaene vi er aktive, og sammen med blant annet politiske myndigheter, næringslivet, frivillige organisasjoner og mediene vil vi gjennom åpenhet, dialog og deltakelse bidra til et søkelys på Kina og derigjennom også på menneskerettighetsspørsmål.

OL gir Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner en fin anledning til å avdekke og sette søkelys på uverdige forhold i Kina. Dette arbeidet har min fulle støtte. Samtidig vil jeg understreke at det er gjennom idretten og dens arenaer at vår bevegelse har størst mulighet til å kunne bidra. Vi ser at OL i Beijing faktisk har ført til økt oppmerksomhet om menneskerettighetssituasjonen i Kina. Idretten har alltid vært en viktig arena for meningsdannelse og kunnskapsformidling, og vårt håp er at OL i Beijing skal videreføre denne tradisjonen. I tillegg håper vi selvsagt at OL vil gi gode idretts- og kulturopplevelser i tråd med den olympiske ånd, og med gode norske resultater.

image: Dialog - ikke boikott
BEIJING 2008: - OL gir Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner en fin anledning til å avdekke og sette søkelys på uverdige forhold i Kina. Dette arbeidet har min fulle støtte. Samtidig vil jeg understreke at det er gjennom idretten og dens arenaer at vår bevegelse har størst mulighet til å kunne bidra, skriver Tove Paule. Foto: SCANPIX
BEIJING 2008: - OL gir Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner en fin anledning til å avdekke og sette søkelys på uverdige forhold i Kina. Dette arbeidet har min fulle støtte. Samtidig vil jeg understreke at det er gjennom idretten og dens arenaer at vår bevegelse har størst mulighet til å kunne bidra, skriver Tove Paule. Foto: SCANPIX Vis mer
503 Service Unavailable
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media