- Disse bør trekke seg

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener at tre av sju medlemmer i valgkomitéen er inhabile i jakten på ny idrettspresident. Nord-Trøndelags kretsleder Svein Myhr rammes hardest.

Gunnar Martin Kjenner er kritisk til Svein Myhr, skipresident Sverre Seeberg og volleyballpresident Edgar Broks på grunn av medieoppslag om presidentspørsmålet. Han er også skeptisk til valgkomitéleder Odd Flattums habilitet.

Kjenner er ikke aleine. President Terje Rønning i Motorsportforbundet har kontaktet Flattum skriftlig og protestert på habiliteten til Myhr, Seeberg og Broks. Flattum bekrefter overfor Dagbladet at habilitetsspørsmålene kommer opp på møtet i morgen.

- Valgkomiteen bør ikke kommentere enkeltpersoner som er inne i prosessen. Noen har vært upresise. Jeg får snakke med dem det gjelder på møtet, sier Flattum til Dagbladet.

- Lite skjønnsomt

I flere presseoppslag kan Myhr (i kraft av egne uttalelser) og Seeberg og Broks (i kraft av sine posisjoner) tolkes til allerede å ha bestemt seg for hvem de faller ned på. Innstillingen skal først foreligge til påske.

- Uprofesjonelt og veldig lite skjønnsomt. Her bør hold-kjeft-metoden praktiseres. Det foreligger riktignok ingen skrevne regler om habilitet for norsk idrett, men her må man nok kunne operere med et sett uskrevne regler slik at prinsippene likevel gjelder. De som kan knyttes til standpunkt om presidentvalget før innstillingen foreligger, bør trekke seg, sier Kjenner til Dagbladet.

Kjenner påpeker også at Odd Flattum har klare bindinger til Fotballforbundet gjennom sitt nære og lange samarbeid med Per Ravn Omdal. Omdal har sterkt frontet Roforbundets president Rolf Thorsen.

- Dette er uheldig, sier Kjenner.

Nei til Gjelsten

Kritikken er klart sterkest mot Svein Myhr. Han er en av tre idrettskretsledere i valgkomiteen. Sist tirsdag - altså tre dager før fristen til å levere presidentkandidater til valgkomiteen - ble han intervjuet om jobben i valgkomiteen i Trønderavisa, og sitert i følgende tittel.

- Gjelsten uaktuell som ny president.

Videre sa han på vegne av hele valgkomiteen:

- Vårt syn har ikke noe med personen Bjørn Rune Gjelsten å gjøre. At han anses av valgkomiteen å være uaktuell som idrettspresident, skyldes at han ikke oppfyller de kriteriene vi har satt.

Overfor Dagbladet hevder Myhr seg feilsitert. Journalist Steinar Kvarme opplyser at Myhr fikk opplest både tittelen og sitatet, og godkjente begge.

Ringte Mollekleiv

Videre har Myhr jobbet aktivt med presidentspørsmålet også i rollen som kretsleder. Dagbladet fikk i går vite at Nord-Trøndelag Idrettskrets har foreslått Sven Mollekleiv, tidligere generalsekretær i Røde Kors og kommende leder i Vålerenga Fotball, som sin kandidat blant de åtte presidentkandidatene som kom inn til valgkomiteen før fristen fredag.

- Jeg ringte Mollekleiv og hørte om han var interessert. Han bekreftet dette. Da valgte vi i styret å gå inn for ham som president, sier Myhr.

Tross uviljen mot Gjelsten og velviljen for Mollekleiv, mener Myhr likevel at han kan stille med blanke ark til møtene i valgkomiteen.

- Ser du at uttalelsene dine kan reise tvil om dette?

- I en totalvurdering, så kan jeg jo det.

Myhr avventer nå behandlingen av saken på møtet i morgen.

Ingen frykt

Tvilen rundt Seeberg og Broks habilitet knytter seg til meldingene etter sonderingsmøtet ni særforbund hadde 1. mars. Seeberg og Broks var helt bevisst ikke på møtet, men skiforbundet og volleyballforbundet var representert - sammen med fotballforbundet, håndballforbundet, ishockeyforbundet, friidrettsforbundet, bandyforbundet, basketforbundet og thriatlonforbundet. Etterpå uttalte ishockeypresident Bjørn Ruud seg på vegne av de ni forbundene. Blant annet NTB meldte da at de ni forbundene går for Thorsen og håndballpresident Karl-Arne Johannessen, men at valgkomiteens innstilling uansett følges.

Seeberg og Broks har vært nøye på ikke å blande rollene de siste ukene. Ifølge Kjenner sår likevel meldingene etter møtet tvil om de to står helt fritt i forhold til egne særforbund når valgkomiteen nå skal jobbe på spreng fram mot påske. Om Kjenners kritikk, sier Seeberg:

- Det dummeste jeg har hørt. Dette forholder jeg meg helt rolig til.

Skiforbundets generalsekretær Kristin Felde var på møtet. Hun sier dette om meldingene om støtten til Thorsen eller Johannesen.

- Hundre prosent feil. Ingen av særforbundene bandt seg opp på dette møtet.

Ingen tillit

Edgar Broks sier derimot at han har forstått det som om de ni særforbundene primært støtter Thorsen eller Johannessen.

- Men vi følger uansett valgkomiteens innstilling, og jeg føler ikke habiliteten min truet.

Motorsportsforbundets president Terje Rønning lanserte for et par uker siden Bjørn Rune Gjelsten. Han synes det som skjer er trist.

- Jeg har reagert skriftlig til Flattum, sier han.

Rønning reagerer spesielt på Myhr, men har også liten tillit til Seeberg og Broks.

- Jeg synes det er veldig vanskelig å ha tillit til troverdigheten til en valgkomité som så til de grader flagger standpunkt før valgkomiteen faktisk har startet arbeidet, sier Rønning.

FÅR REFS: Skipresident Sverre Seeberg.
KRITISK: Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er kritisk overfor uttalelsene til de tre medlemmene i valgkomiteen. - Uprofesjonelt og veldig lite skjønnsomt. Her bør hold-kjeft-metoden praktiseres, sier Kjenner.
FÅR REFS: Nord-Trøndelags kretsleder Svein Myhr.