Dømt til risikosport

En stygg takling som ødelegger en fotballkarriere må ifølge Trygderetten regnes som normalt i fotball. Nå ankes dommen.

•«Fotballskadedom» ankes

•Vil ha fotballdommere som vitner i retten

•NISO: Spillerne er rettsløse

I 2002 fikk en profesjonell fotballspiller ødelagt karrieren etter en takling i en kamp. Etter flere runder i trygdesystemet fikk han før jul beskjed fra Trygderetten om at skaden ikke kan anses som en arbeidsulykke. Og dermed ikke gir yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven. Kjennelsen fra november i fjor blir nå anket.

Spillerens egen fagforening, NISO, er sterkt kritisk til dommen.

-  Det er helt uakseptabelt og nærmest en skandale at myndighetene vil utelukke en hel yrkesgruppe fra lovbestemte rettigheter. Dette gjør det svært viktig for NISO å støtte denne anken, sier leder Silje Johannessen til Dagbladet.

Saken er av prinsipiell betydning for både fotballspillere og andre profesjonelle idrettsutøvere.

Ryggskadd

-  Idrettsutøvere har rettigheter på lik linje med alle andre arbeidstakere. Retten stadfester at de er arbeidstakere, men de har ikke noe vern i forhold til erstatning ved yrkesskade, fordi dekningen aldri vil tre inn, mener Johannessen.

I skademeldingen beskriver spilleren (Ap) hva som skjedde:

«Jeg, Ap, vender m/ball 180 grader mot høyre og har en rotasjon i hofteleddet under denne vendingen. Da blir jeg tacklet på skrå bakfra av en spiller i fart, og han treffer meg i området rundt knærne.»

Spilleren fikk umiddelbare ryggsmerter og forlot banen. Seinere ble det påvist skiveutglidninger i ryggen, og spilleren måtte legge opp.

Trygderetten mener at fotballspillere i normal utøvelse av sitt yrke løper en betydelig risiko for skade. «Å bli utsatt for, eller selv utføre, kontante og kraftfulle taklinger, også bakfra, må etter rettens mening i utgangspunktet anses som en ordinær del av fotballspillet,» heter det i Trygderettens bemerkninger.

Fotballens idé

-  Vi har til hensikt å bringe folk fra forbund og dommere inn i denne saken. Vi vil sette fokus på om dette er en del av fotballens idé og kultur, sier advokat Terje Scavenius. Han representerer spilleren som ønsker å holde en lav profil fram til ankesaken kommer opp i lagmannsretten - trolig til høsten.

Etter trygderettens mening må grensen for arbeidsulykker gå ved skader forårsaket av hendelser utenfor spillets gang. Som for eksempel gjenstander som blir kastet ut på banen eller bevisst voldelige angrep på spillere uten ball.

-  En annen spiller må slå deg ned med hensikt og innrømme det etterpå, for å få definert skaden som en yrkesskade. Dette er en umulig bevismessig situasjon, der selv ikke dommerens reaksjon trenger å ha betydning. På mange måter blir spillerne rettsløse, mener NISO-leder Johannessen.

-  Tar et oppgjør

I en liknende sak fra Trygderetten i 2002 fikk en håndballspiller godkjent en kneskade påført i en taklingssituasjon som yrkesskade. I dommen fra november i fjor erklærer retten seg uenig i «håndballdommen». Advokat Scavenius reagerer på kuvendingen.

-  Nå velger Trygderetten å ta et oppgjør med tidligere praksis. De setter ned retten med fem dommere mot normalt tre. De ønsket en prinsippdom. Når man skulle endre tidligere praksis, burde motparten fått opplysning om intensjon slik at de framførte argumentene kunne blitt imøtekommet, mener advokat Scavenius.

 Les hele dommen på www.trygderetten.no

DER FIKK DU! Roy Keane kjefter på Alf Inge Haaland, etter først å ha sparket ham ned i april 2001. Haaland spilte ikke en hel kamp etterpå, og la opp i 2003.
PÅ EGEN RISIKO:</b Real Mallorcas Juan Arango fikk brudd på kjeven og måtte sy 40 sting etter møtet med albuen til Sevillas Javi «Snikmorderen» Navarro i mars i år. Arango er beordret til en måneds hvile.