- Doping må tillates

- Enhver idrettsutøver må sjøl få bestemme hvilken risiko han vil ta. Derfor mener jeg all doping må tillates, sier Claudio Marcello Tamburrino ved universitetet i Göteborg.

Den svenske filosofen mener det er umoralsk å lære barn at doping er ulovlig all den tid den likevel finnes.

- På ett eller annet tidspunkt blir doping et tema for en idrettsutøver. Vedkommede må ta et standpunkt for eller imot, mener Tamburrino. Et annet argument for å legalisere doping er at utøveren sjøl har kunnet ta et valg.

- Vi vet jo ikke om vinneren vi hyller er rein eller ikke. Hvis det blir tillatt å dope seg, få hver enkelt ta sitt eget valg, sier Tamburrino.