Dør av stress på banen

Stadig flere unge fotballspillere rammes av hjertesvikt.

DEN LYKKELIGE SLUTTEN:Bolton-spilleren Fabrice Muamba falt om med hjertesvikt mot Tottenham midt i mars, men ble sist uke utskrevet fra London Chest Hospital sist uke i god form. Han er ett av flere eksempler på at hurtig livredning på fotballbanene gir resultater. FOTO: Reuters.
DEN LYKKELIGE SLUTTEN:Bolton-spilleren Fabrice Muamba falt om med hjertesvikt mot Tottenham midt i mars, men ble sist uke utskrevet fra London Chest Hospital sist uke i god form. Han er ett av flere eksempler på at hurtig livredning på fotballbanene gir resultater. FOTO: Reuters.Vis mer

MENS DEN 23 ÅR gamle Bolton-spilleren Fabrice Muamba ble utskrevet av sykehuset en måned etter at han falt om med hjertesvikt under et Premier League-oppgjør, begravet Bergamo sist uke sin kjente fotballspiller Piermario Morosini. 25-åringen fikk hjertestopp i en seriekamp, og ble enda et navn på lista over unge toppspillere som dør midt i spenningen på banen. Slike dødsfall skjer stadig oftere, og de er ikke tilfeldige.

Bare i løpet av de ti siste årene har 20 profesjonelle fotballspillere dødd etter hjertesvikt under kamp. Tiåret før skjedde lignende tragedier bare tre ganger.

Om denne økningen skyldes tettere kampprogram eller generelt et hardere konkurransepress i sporten, vet ingen. Fortsatt er antallet dødsfall i proff-fotballen for lavt til at det rent forskningsmessig kan gi resultater som endrer organiseringen av sporten.

Men samtidig er det fastslått en sammenheng mellom hjertesvikt og de stressituasjonene toppidretten medfører.

DEN UNDERLIGGENDE sykdommen er som oftest hypertrofisk kardiohypati, såkalt Hocum, en medfødt tilstand av forstørret hjertemuskulatur som vanligvis bare gir risiko for hjertesvikt for 0,2 prosent av befolkningen. Hos unge toppidrettsutøvere synes sjansene mye større.

De fleste tilfellene av brå hjertedød som har rammet fotballen de siste årene, blir ført tilbake til nettopp Hocum. De unge utøverne er født med stor hjertemuskulatur som under plutselig kraftige anstrengelse eller press i ekstreme tilfeller kan tette igjen utløpet av hjertet. Slik blir blodet stengt på vei ut i kroppen.

EN FORSTØRRELSE av hjertemuskulaturen er vanligvis grei å avdekke gjennom ultralyd. Etter de siste års hyppige dødsfall har det gitt et langt strengere testregime med hjerteultalyd (såkalt ekko-doppler) i internasjonale proffklubber, men ikke alltid med perfekt resultat. Ifølge ledere i Morosinis italienske klubber (han spilte i Liverno på utlån fra Udinese) var han blitt hjertetestet hver sesong. I en ekstrem stressidrett som fotball vil det uansett testing gjenstå en ekstra risiko.

Det samme gjelder idretter som fysiologisk påvirker hjertet i løpet av konkurranseperioden. Der viser store vitenskapelige undersøkelser økt mulighet for plutselig hjertedød.

HER ER de hardeste utholdenhetsutøverne spesielt utsatt. Gjennom en konkurransetid på tre timer eller mer øker mengden av enzymet troponin 1 i kroppen. Dette enzymet er en markør for muskelcelleskade i hjertet.

En østerriksk studie av deltakerne i sykkelmaratonet Tyroler Otztaler over 230 km viste en økning av troponin 1 for flere enn en tredjedel av deltakerne. Økningen var klart høyest blant de som var yngst, best trent og syklet fortest.

Det at hjerteceller dør hos utøverne av ekstrem utholdenhetsidretter linkes til en forekomst av plutselig død blant 1 av 50 000 utøvere i maraton. Amerikanske studier med over 200 000 maratonløpere ligger bak dette estimatet, men må som slike helsestudier flest kombineres med den sikre kunnskapen om at moderat trening gjennomgående gir alle bedre helse. På samme vis forteller en annen studie med bredt materiale helt tilbake til 1958 at forsvarsspillere i amerikansk fotball lever lenger enn amerikanere flest selv om de har en klar overhyppighet av hjertedødsfall.

DET ER heller ikke selve helseeffekten av fotballaktiviteten som utfordes gjennom de plutselige dødsfallene på banen. Dette gjelder sjokket over å se de yngste, best trente idrettsheltene falle om.

Akkurat disse vonde øyeblikkene forblir en risiko som sporten ikke helt kan gardere seg mot.