Dorsin slipper straff for dette sparket

Burde fått én kamp, men da kan ikke Påtalenemda ilegge straffen.

(Dagbladet): I dag besluttet Påtalenemda at Mikael Dorsin ikke blir straffet for sparket han rettet mot Odds Herolind Shala forrige helg.

Påtalenemda mener forseelsen burde vært straffet med én kamps karantene, men fordi nemda bare kan ilegge minst to kampers karantene etter situasjoner dommeren ikke har sett, slipper Dorsin unna.

Dermed er RBK-spilleren klar for kampen mot Bodø/Glimt på Aspmyra på mandag.

Her er hele begrunnelsen fra Påtalenemda:

Påtalenemnda har nå vurdert hendelsen mellom RBK-spiller Mikael Dorsin og Odds Herolind Shala i tredje serierunde.

Påtalenemnda legger til grunn at den aktuelle hendelsen ikke er sett eller bedømt av kampens dommer, og at forholdet således blir å vurdere av påtalenemnda. For nemnda fremstår hendelsen som sanksjonerbar i form av et forsøk på å sparke en motspiller. Nemnda er av den oppfatning at forholdet faller inn under retningslinjer for sanksjoner nr. 2 bokstav f, som ville ha medført én kamps karantene.

Hensett til at det kun er overtredelser som normalt vil medføre minst to kampers karantene som kan påtales etter disse bestemmelsene, blir forholdet ikke å påtale.

Det betyr at Mikael Dorsin ikke vil bli ilagt karantene etter hendelsen.