Drillo tjener fett på aksjer

Landslagssjef Egil «Drillo» Olsen ser ut til å ha gjort en gullkantet investering i selskapet Association Football Technology (AFT). Drillos aksjer har allerede økt i verdi med mer enn en million kroner.

Investeringen på 80 000 kroner er blitt til 1,2 millioner kroner i løpet av tre fattige måneder for aksjeeier Olsen, skriver Økonomisk Rapport. Økningen har skjedd før AFTs produkt, en fotballfaglig CD-rom, er kommet på banen.

En rettet emisjon på 1,5 millioner kroner vil ventelig øke selskapets totale verdi til 7,5 millioner kroner i disse dager. Samtidig synker Drillos eierandel fra dagens 20 til framtidige 16 prosent.

Kristiansand-mannen Jarle Børresen er hovedaksjonær, styreformann og daglig leder i AFT. Hans investering på 400 000 kroner i forretningsideen er i dag verdt 5,6 millioner.

(NTB)