Kindred-avtalen

Ekspertens dom om Offerspill: - Bør ikke få stemmerett

Foreningsrett-ekspert Geir Woxholth legger fram sin betraktning om Offerspill og deres rett til stemmerett på sjakkongressen.

MOT AVTALE: Leder i Mosjøen Sjakklubb Torger Nilsen legger frem noen juridisk betenkning gjort av professor dr. juris Geir Woxholth, en av Norges fremste eksperter på foreningsrett under en pressekonferanse, om avtalen mellom Norges Sjakkforbund og Kindred Ltd. er lovlig innenfor forbundets lover og bestemmelsen om at NSF er upolitisk. Video: NTB S... Vis mer

Til helga skal det avgjøres om Norges Sjakkforbund skal inngå den omstridte million-avtalen med Kindred eller ikke.

Klokka 13.00 startet pressekonferansen hvor jusprofessor Geir Woxholths juridiske vurdering som tar for seg Carlsen-klubben og lovligheten av delegatene deres til kongressen, ble lagt fra av Mosjøen Sjakklubb, som hadde bestilt vurderingen.

Woxholth anses som Norges fremste ekspert i foreningsrett.

Woxholths betraktninger ble lagt fram av leder for sjakklubben, Torger Nilsen. Han begynte først med å redegjøre for hvorfor Mosjøen Sjakklubb valgte å bestille en juridisk vurdering fra Woxholth, noe de begrunnet med at de var uforstående med hva to tidligere vurderinger av saken har konkludert.

Woxholth konkluderer med at Offerspill SK ikke burde få stemmerett ved kongressen.

- Woxholth konkluderer med at Offerspill SKs medlemmer ikke har stemmerett ved kongressen. Han mener at måten Offerspill SK er kommet i stand på er rettsstridig og at det kan domstolsprøves, også av Høyesterett.

Nilsen i Mosjøen sjakklubb sier at de tror det har en stor verdi at sjakken kan være et upolitisk møtested.

- Vi reagerer når noen vil gjøre oss til noe annet og ønsker ikke å identifisere oss med den internasjonale spillaktøren Kindred. Vi er redd for at samarbeidet kan ødelegge sjakkens omdømme. Polariseringen ble ytterligere forsterket da Offerspill SK kom på banen. Nå handler det ikke lenger bare om sjakk, men også om demokrati, sier Nilsen.

Woxholth stilte seg også til disposisjon til en grundigere vurdering av dette seinere, om NSF valgte å utsette avgjørelsen på om Kindred-avtalen skulle stemmes om.

Objektivitet

Woxholth, som er engasjert av klubber som tilhører den delen av sjakkmiljøet som er i mot Kindred-avtalen, har uttalt seg kritisk til VG om to juridiske betenkninger som tidligere er utarbeidet i saken.

De ble bestilt av henholdsvis sjakkforbundet og Carlsen-leiren.

Nå mer enn antyder styremedlem Joachim Birger Nilsen i Offerspill SK at det er grunn til å trekke jusprofessorens objektivitet i tvil, til tross for at ingen betviler hans faglige tyngde.

- Han har på Facebook vært veldig kritisk til andre fagpersoners vurderinger og gått langt i å antyde at de har vært bestillingsverk. Da fremstår det rart at han nå påtar seg noe som ser ut til å være mye det samme som det han har anklaget andre for tidligere, sier Nilsen til VG.

Nyopprettet

I forkant av avstemningen på kongressen i forbindelse med NM i sjakk i Larvik har ja-siden og nei-siden gjort flere grep for å forsøke å vinne fram med sin posisjon.

Det ble stor baluba da Magnus Carlsen i forrige uke erklærte at han startet en helt ny sjakklubb hvor han ville finansiere medlemskontigenten til de første 1000 medlemmene som meldte seg inn.

Sjakklubben Offerspill SK fikk raskt over 1000 medlemmer og fikk dermed hele 41 delegater til kongressen, og får dermed omtrent 15 prosent av samtlige stemmer om alle delegatene møter til avstemningen.

Det kan være nok til å velte avgjørelsen i Kindred-avtalens favør.