Enighet om nytt overgangssystem

FIFA, UEFA og EU kom i dag til enighet på fem vesentlige punkter rundt et nytt overgangssystemet for fotballspillere.

Etter dagens møte i Brussel erklærte de tre partene at de er prinsipielt enige om følgende fem punkter:

  • Opprettelse av faste perioder for kjøp og salg av spillere.
  • Opprettelse av mimimums og maksimumslengde for kontrakter - henholdsvis ett og fem år.
  • Opprettelse av solidariske mekanismer for å hindre at småklubbene skal tape for mye på nyordningen.
  • Opprettelse av en egen domstol for fotballoverganger. Denne skal ikke gå på tvers av de enkelte lands lover.
  • Klubbene skal få kompensasjon for utgifter knyttet til utvikling av en spiller som bytter klubb.

    Fortsatt gjenstår imidlertid tre punkter før den endelige avtalen kan underskrives. Hvordan beskytte unge spillere, hvordan straffe ureglementerte kontraktsbrudd og hvordan regne ut overgangssum basert på kostnader ved trening?

    Møtene fortsetter utover i uka, og det er ventet en endelig avtale senest innen utgangen av februar.