Enighet om tv-avtale

Toppklubbene og NFF ble i kveld enige.

Toppklubbene på herresiden og Norges Fotballforbund ble fredag enige om sammen å forhandle fram en TV-avtale som skal gjelde fra 2006.

Partene har i lang tid vært uenige om veien videre. Klubbene har hevdet at de må ha langt mer av pengene fra de lukrative TV-kontraktene.

En stund så det ut som saken kunne ende i rettsapparatet. Nå går klubber og forbund sammen videre.

Fotballpresident Sondre Kåfjord er meget fornøyd med avtalen.

- Vi er svært glade for at vi er kommet fram til en løsning som både toppklubbene og resten av norsk fotball kan være fornøyd med. Nå kan vi starte jobben med å skaffe norsk fotball en best mulig medieavtale, sier fotballpresidenten.

NFF og toppklubbene er blitt enige om å samarbeide i alle faser i arbeidet med en ny medieavtale. Det innebærer at partene går sammen om å definere innholdet i en ny medieavtale, at de forhandler samlet, og at de signerer avtalen sammen.

Gjennom avtalen er toppklubbene og NFF blitt enig om fordelingen av inntektene fra en ny medieavtale. Fordelingen tar utgangspunkt i verdien av de forskjellige produktene, og innebærer at klubbene får størsteparten av inntektene fra eliteserien og 1. divisjon mens NFF får det meste av inntektene fra landskampene.

Inntektene fra NM fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen som er vedtatt av Forbundstinget.

(©NTB)