Fakta om Sør-Korea

BEFOLKNING: 45482291

AREAL: 99314 km2

STØRSTE BYER: Seoul (hovedstad), Pusan, Yangyang

STATSFORM : Republikk

RELIGION: Buddhisme, kristendom og konfusiainisme.

SPRÅK: Koreansk, noe engelsk

VALUTA: Won

NÆRINGER: Lett- og tungindustri og jordbruk.