Fakta om USA

BEFOLKNING 258300000

AREAL 9364000 km2

STØRSTE BYER Washington DC (hovedstad), New York, Los Angeles og Chicago

STATSFORM Forbundsrepublikk

RELIGION Protestantisk og romersk-katolsk kristendom

SPRÅK Engelsk og spansk

VALUTA US Dollar

NÆRINGER Landbruk, industri og omsettingsliv