Fant forbudt gift i Frognerseter-fisk

Fisk ved Hemingseter, ved skiløypa mellom Frognerseteren og Holmenkollen, har et av de høyeste nivåene som er målt i Norge av den helseskadelige og ulovlige miljøgiften PFOS.

HØYE NIVÅER: - Verdien ligger fem ganger høyere enn det man bør ha, sier professor Jan Ludvig Lyche. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet. Vis mer
Publisert

LILLEHAMMER / RENA / HOLMENKOLLEN (Dagbladet): Dagbladet har forsøkt å finne ut hvilke spor skismøring med fluorkjemikalier setter i naturen.

Nå viser analyser av fluorinnholdet i ørret fra vann nær populære skiløyper og arenaer, at smøringen trolig setter store spor i fisken.

Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås har utført en rekke tester av jord, vann, fisk og mark på oppdrag for Dagbladet. I testene kom det fram at meitemark og jord både ved Birkebeineren skistadion på Lillehammer og rundt Holmenkollen i Oslo, hadde høye fluorkonsentrasjoner.

Forskerne har også analysert fluorinnholdet i ørret fra det lille vannet ved Hemingseter – ved skiløypa mellom Frognerseteren og Holmenkollen. Og fra Grunna og Kvarstaddammen – langs Birkebeiner-løypa.

Funnene av miljøgifter er alarmerende.

ANALYSERTE PRØVENE: Professor Jan Ludvig Lyche (t.h.) og stipendiat Erik Magnus Ræder, begge ved Veterinærhøgskolen. Foto: Bjørn Langsem
ANALYSERTE PRØVENE: Professor Jan Ludvig Lyche (t.h.) og stipendiat Erik Magnus Ræder, begge ved Veterinærhøgskolen. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Høyeste de har målt

Det slår professor Jan Ludvig Lyche fast.

- Konsentrasjonene i fisk ligger godt over det som måles i fisk fra områder uten omfattende skiaktivitet og annen menneskelig aktivitet, sier Lyche til Dagbladet.

Fisken ble skaffet til veie ved hjelp av velvillige fiskere i Ringsaker Jakt & Fiskeområde, samt ved seniorforsker Vidar Bergs egne ferdigheter med stang og mark.

Forskerne merker seg spesielt at PFOS – som ble forbudt i Norge i 2007 - ble påvist i all fisk som ble analysert. Det høyeste nivået ble målt i fisk fra dammen ved Hemingsetera som ligger ved løypa fra Frognerseteren til Holmenkollen. Ulikt vannene ved Birken-løypa er denne lille dammen statisk, uten tilførsel av nytt vann utover regn og snø.

- Det ble målt 44 ng/g i en prøve og 17 ng/g i en annen prøve. Dette er det høyeste nivå av PFOS som Miljøtokslaboratoriet har målt i fisk Norge – etter analyser fra 60 innsjøer, sier Lyche.

FORGIFTET: Fisk fra denne dammen ved Hemingseter, mellom Holmenkollen og Frognerseteren, hadde svært høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS. Foto: John T. Pedersen
FORGIFTET: Fisk fra denne dammen ved Hemingseter, mellom Holmenkollen og Frognerseteren, hadde svært høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS. Foto: John T. Pedersen Vis mer

Forbudt stoff

Ørretene forsker Vidar Berg skaffet ved Hemingseter var små – med snittvekt under 200 gram.

Men den var full av en farlig, ulovlig miljøgift – som primært har blitt brukt i blant annet brannskum, men som i en årrekke oppsto som uforutsett kjemisk forurensing under produksjonen av skismøring.

- I fisk fra dammen ved Hemingsetra ble det målt høye nivåer av PFOS. Stoffet har vært forbudt å bruke fra 2007, men Swix har påvist PFOS og PFOA som en forurensing i produksjonen selv om de aldri har vært benyttet som råvarer i produksjonen, påpeker Jan Ludvig Lyche.

Han sier fisken i den lille dammen er så forurenset at den langt overskrider EUs faregrense. For PFOS er EUs faregrense 9,3 ng/g. Fisken forskerne har analysert for Dagbladet hadde opptil 44 ng/g – over fire ganger så mye.

SKADELIG: Professor Jan Ludvig Lyche mener det er på tide at vi forstår hvor skadelige fluorstoffene er for miljøet og næringskjeden. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Reduseres

- En av fiskene har nivåer som kan være skadelige for fisken. Det er en vitenskapelig klar grenseverdi. Jeg ville ikke spist denne fisken, sier Lyche.

- EUs kvalitetsstandarder for PFOS fungerer som et verktøy for å skille mellom «god» og «dårlig» miljøtilstand i et vann. Nivåene i fisk fra dammen ved Hemingsetra overstiger EUs miljøkvalitetsstand.

I rapporten skriver Lyche:

«I fisk fra dammen ved Hemingsetra, som antas å være ble det målt høye nivåer av PFOS selv om PFOS ikke ble påvist i vannprøven fra dammen. Dette kan tyde på at PFOS forekommer i jord og vann i nivåer som er lavere enn det analysemetoden kan måle og at fisk har stor evne til å akkumulere PFOS fra omgivelsene. En annen forklaring kan være at PFOS som spres fra skismøring i løpet av vinteren reduseres i jord og vann i løpet av vår og sommer som følge av utvasking og avrenning.»

SLÅR ALARM: Professor Jan Ludvig Lyche sier fisken i den lille dammen er så forurenset at den langt overskrider EUs faregrense. Foto: Bjørn Langsem
SLÅR ALARM: Professor Jan Ludvig Lyche sier fisken i den lille dammen er så forurenset at den langt overskrider EUs faregrense. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Umulig å rense

Dorte Herzke, seniorforsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning har sett Dagbladets måleresultater.

- Hvorfor er det uheldig at disse stoffene samler seg i naturen?

- Fluorstoffene har til felles at de er svært lite nedbrytbare i naturen, sier Herzke.

- Det vil si at hvis vi slipper ut litt og litt, vil det over tid resultere i ganske høye konsentrasjoner som kan gi farlige effekter for både mennesker og dyr. Det er også nesten umulig å rense naturen opp igjen, så vi vil ha PFAS i skogen vår flere hundre år fram i tid, sier Herzke.

Herzke sier PFOS-konsentrasjonene i fisk er høye i Dagbladets undersøkelse, men at det er funnet enda høyere konsentrasjoner i fisk fra et vann ved siden av Evenes flyplass ved Narvik – der PFOS’en trolig stammer fra brannskum.

- Ellers finner man PFOS i lever fra ørret på cirka 10 ng/g i Mjøsa – det er mindre, men ikke veldig mye lavere, påpeker hun.

- HØYE FUNN: Dorte Herzke ved NILU har sett på Dagbladets funn. Hun bekrefter høye konsentrasjoner i ørreten. Foto: Magnusson
- HØYE FUNN: Dorte Herzke ved NILU har sett på Dagbladets funn. Hun bekrefter høye konsentrasjoner i ørreten. Foto: Magnusson Vis mer

Ikke brannøvelser

Dagbladet har også bedt den respekterte svenske forskeren Anna Kärrman, som selv står bak store studier av PFAS-kjemikalier i bakken, om å kommentere funnene.

Som Herzke påpeker også hun at det kan være vanskelig å peke på en enkeltårsak til PFOS-funnene. En årsak til at det er funnet lave konsentrasjoner av PFOA - den trolig kreftframkallende miljøgiften som ofte nevnes i diskusjonen om skismøring, sier Kärrman er at denne akkumulerer lite i fisk.

Dorte Herzke påpeker også at PFOS er et sluttprodukt av nedbrytningen av en del andre PFAS-kjemikalier, som kan gjør det vanskelig å utpeke en konkret kilde.

GRAVER: Vidar og Vidar graver etter jord og mark i området rundt Holmenkollen Skianlegg for å teste fluor-nivået. Video: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Andre kilder

Fordi PFOS har blitt brukt i brannskum, har Dagbladet kontaktet brannvesenet i alle de berørte kommunene, Sivilforsvaret og Forsvaret for å finne ut om det har vært brannøvelser, militærøvelser eller større slukkinger i de aktuelle områdene fra i dag og tilbake til 2010. Det har det ikke.

Smøreprodusenter stiller spørsmål ved om PFOS-forekomsten kan komme fra skismøring.

- PFOS eller PFOS-relaterte kjemikalier har aldri vært benyttet i skismøring fra Swix. Vi finner det sannsynlig at PFOS verdiene i fisk ved Hemingseter kan skyldes andre kilder og er gjennom media blant annet kjent med at brannslukningsapparater er benyttet og tømt i området i tilknytning til Holmenkollen skifestival, sier forskningssjef Christian Gløgård i Swix.

Han henviser til en VG-sak der det går fram at en mann tømte et brannslukningsapparat i Kollen i 2012.

Også Esa Puukilainen, direktør for finske Vauthi, mener PFOS-funnene trolig stammer fra andre kilder.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer