JA TIL DOMMERE I STUDIO: «Regeleksperter vil ikke ødelegge diskusjonen, men de vil kunne bidra med korrekte premisser for den, og det må vel være en fordel?» skriver artikkelforfatteren. Foto: Kent Skibstad / NTB Scanpix
JA TIL DOMMERE I STUDIO: «Regeleksperter vil ikke ødelegge diskusjonen, men de vil kunne bidra med korrekte premisser for den, og det må vel være en fordel?» skriver artikkelforfatteren. Foto: Kent Skibstad / NTB ScanpixVis mer

Få dommere i studio!

Det hadde vært en fordel om noen kunne korrigert åpenbare misforståelser.

I en rekke idretter holder mediene seg med ekspertkommentatorer som bistår hovedkommentatoren med faglige innspill. Rollefordelingen er da ofte slik at mens hovedkommentatorens rolle er å skape entusiasme og underholdning, er ekspertens funksjon å forklare hva som skjer og hvorfor. Dette fungerer ofte fint i alt fra friidrett til sykkel og ballidretter.

Disse ekspertene er ofte, men ikke alltid, tidligere topputøvere eller trenere. Mange av dem bidrar med svært innsiktsfulle kommentarer. Man kan derimot stille spørsmål ved om ikke utvalget av eksperter er for snevert, i hvert fall i noen idretter. Det står ikke til å nekte at i hvert fall i håndball, fotball og ishockey er dommere og dommeravgjørelser blant de hyppigst diskuterte spørsmålene når kamper skal oppsummeres. Til tross for dette glimrer de som er eksperter på reglene, det vil si dommere og eks-dommere, nesten konsekvent med sitt fravær i ethvert TV-studio. Hvorfor er det slik, når det regelverket som dommere er satt til å håndheve, så ofte blir utgangspunktet for diskusjonene som dras i gang? Det er jo ganske lett å se at en som kunne reglene mer eller mindre til bunns ville vært i stand til å oppklare en god del misforståelser, eller i det minste til å klargjøre premissene for diskusjonen. I fotball er for eksempel handsregelen en evig kilde til misforståelser, også hos eksperter. («Det var hands, for spilleren dro fordel av at ballen berørte hånda», hender det man hører eksperter feilaktig påstå). Det samme gjelder hvorvidt forseelser kan eller bør gi direkte rødt kort («Han er bakerste mann, da er det rødt kort», er det visst mange som fortsatt tror).

Jeg tilhører dem som mener at en opphetet diskusjon om dommeravgjørelser, både foran TV-skjermen på puben, på stadion og innen rimelighetens grenser, også blant spillere og trenere på banen, bidrar til å gi fotball en nerve og en intensitet som mange idretter bør misunne den. At dommeravgjørelser ofte er det viktigste samtaleemnet etter en dramatisk kamp, styrker antakelig fotballens popularitet. Eksperter og kommentatorer er selvsagt også i sin fulle rett til å påpeke det de mener er feil avgjørelser (eller for den del gode avgjørelser), selv om mange TV-kanaler i dag legger overdrevent stor vekt på slike spørsmål. Men det hadde vært en fordel om noen kunne korrigert åpenbare misforståelser eller feiltolkninger av reglene. Kanskje publikum ville lære litt mer også.

I håndball gjelder noe av det samme. Det klages ofte på dømmingen, selv om det her oftere er «inkonsekvens» enn rene feil som virker å være den viktigste innsigelsen. Håndball er et så hurtig spill at det nødvendigvis må være ganske vanskelig å bedømme om for eksempel en angrepsspiller bør bli avblåst for brøyt når han eller hun braser inn i en forsvarsspiller, eller om vedkommende tvert i mot bør få en fordel i form av for eksempel et frikast.

Følg oss på Twitter

Både i fotball, håndball og ishockey er det ikke slik at så snart en regelekspert har bidratt med hva regelens bokstav er, ødelegges enhver diskusjon, slik Nils Arne Eggen engang var redd for. Ofte er det jo ikke regelforståelsen som gjør at folk er uenige, men tolkningen av det som har hendt. Rett som det er blir man ikke noe særlig mer sikker på om et straffespark var riktig idømt om man har sett aldri så mange repetisjoner. Regeleksperter vil derfor ikke ødelegge diskusjonen, men de vil kunne bidra med korrekte premisser for den, og det må vel være en fordel? I tillegg vil de kunne gi konstruktive bidrag til forståelsen av hvorfor reglene er som de er, og sammen med fotballekspertene kunne de diskutert hvilke endringer som kunne vært hensiktsmessige.

La oss derfor få (eks-) dommere som faste studiogjester i slike sendinger. I tillegg til at det ville være underholdende, ville vi sluppet en del tilfeller av den skråsikkerhet som ofte bunner i ignorans.

Arve Hjelseth, sosiolog.
Arve Hjelseth, sosiolog. Vis mer

Teksten er en lett forkortet versjon av et innlegg på idrottsforum.org.