- Feil å lokke med øl

AlkoKutt liker ikke at arrangørene i Holmenkollen slår opp øltelt til helga.

Øl- og vinsalg under skifesten i Holmenkollen blir elendig mottatt av alkoholmotstanderne. Holdningskampanjen AlkoKutt mener det går for langt når idretten ser seg nødt til å lokke folk med øltelt.

- Vi skulle ønske arrangøren hadde noe annet å markedsføre en idrettsfest med. Det er litt pussig at fravær av alkohol er den store utfordringen for idretten, mener daglig leder Trine Stensen Lunde i AlkoKutt.

Alkoholfri sone

Holdningskampanjen fronter idrett og friluftsliv som en av åtte alkoholfrie soner der bruk av alkohol kan sette mennesker i fare, eller skape ubehageligheter og utrygghet for omgivelsene.

- Vi synes det er svært beklagelig at Holmenkollen har fått mulighet til å skjenke alkohol til publikum. At arrangøren har behov for å tenke nytt for å holde oppmerksomheten rundt idretten oppe, har vi forståelse for, men vi er skeptisk til at alkohol brukes som løsning, sier Stensen Lunde til NTB.

Hun mener politikerne i Oslo kommune brøt en viktig barriere da Næringsetaten ga arrangøren skjenkebevilling.

- Tankekors

- Det bør være et tankekors. Kan hende er politikerne nå med på å åpne en del ølkraner i idrettssammenheng som de på sikt ikke er tjent med. Det er en utvikling på gang som neppe stopper med dette, hevder Stensen Lunde.

AlkoKutt sendte for en drøy måned siden brev til arrangøren Skiforeningen, der kampanjen inviterte til samtale rundt de dilemmaer alkoholservering til publikum i Holmenkollen skaper. Svaret venter de fortsatt på.

- Å sette likhetstrekk mellom idrett, publikum, voksne og alkohol har sin virkning i forhold til å lære opp kommende generasjoner. Det bør idretten ta ansvaret for, mener Trine Stensen Lunde.

AlkoKutt er ikke en avholdsorganisasjon, men en holdningskampanje som forsøker å holde en del sammenhenger fri for alkohol.

(NTB)